Anunț important al Universității Ovidius pentru viitori studenți(1728)


Universitatea „Ovidius” din Constanţa organizează admitere pentru anul universitar 2014 - 2015 în lunile iulie şi septembrie, astfel:


CALENDARUL ADMITERII LA STUDII DE LICENŢĂ 2014
- 14 - 22 iulie 2014: înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probe practice);
- 14 - 25 iulie 2014: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;
- 21 - 27 iulie 2014: susţinerea probelor de concurs;
- 1 - 10 septembrie 2014: înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probe practice);
- 1 - 14 septembrie 2014: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;
- 11 - 14 septembrie 2014: susţinerea probelor de concurs.

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII DE MASTERAT 2014
- 14 - 25 iulie 2014: înscrieri pentru toate domeniile de studiu. Admiterea la studii universitare de masterat se încheie în septembrie (după cea de-a doua sesiune de înscrieri);
- 1 - 10 septembrie 2014: înscrieri pentru toate domeniile de studiu;
- 11 - 14 septembrie 2014: susţinerea probelor de concurs.

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea 2014, precum şi întreaga oferta educaţională poate fi consultată pe admitere.univ-ovidius.ro


Universitatea „Ovidius” din Constanţa cuprinde facultăţile:
Facultatea de Medicină
Facultatea de Ştiințe Economice
Facultatea de Litere
Facultatea de Drept şi Ştiințe Administrative
Facultatea de Farmacie
Facultatea de Istorie şi Ştiințe Politice
Facultatea de Psihologie şi Ştiințele Educației
Facultatea de Educație fizică şi Sport
Facultatea de Teologie
Facultatea de Matematică şi Informatică
Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Ştiințe Aplicate şi Inginerie
Facultatea de Arte
Facultatea de Ştiințe ale Naturii şi Ştiințe Agricole
Facultatea de Construcții
Facultatea de Inginerie mecanică, industrială şi maritimă.


În urma procesului de evaluare instituţională, prin decizia Biroului Executiv al Consiliului A.R.A.C.I.S., din data de 21.01.2010, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a obţinut calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT. Conform evaluării MECTS din 2011, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a fost încadrată în categoria „Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică“. UOC a parcurs în anul 2012 etapele certificării EN ISO 9001:2008, realizat de TÜV Austria, primind certificatul pentru sistemul de management conform EN ISO 9001:2008. Totodată, Universitatea a fost evaluată de experţi ai Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA) ce au vizat analizarea capacităţii Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, ca instituţie de educaţie şi cercetare ştiinţifică, de a răspunde misiunii sale, prin infrastructura şi managementul său academic şi administrativ.
jooble.org