Campanie de verificare pe teren a taxei de promovare a turismului(648)


Inspectorii Serviciului Constatare şi Control din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa vor efectua, în luna iunie, controale pe teren cu privire la modul de declarare şi achitare a taxei de promovare a turismului în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă.

Persoanele fizice şi operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care deţin locuinţe sau desfăşoară activitate în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, aveau obligaţia depunerii până la data de 01.06.2014 a declaraţiei de impunere şi achitării taxei datorate.
Precizăm că în cazul imobilelor dobândite după împlinirea termenului scadent, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

Operatorii economici care încep desfăşurarea activităţilor economice, sau cei care obţin/vizează autorizaţia de funcţionare/avizul program funcţionare sau autorizaţia pentru ocuparea temporară a domeniului public după această dată, au obligaţia să depună o declaraţie în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii sau a obţinerii documentelor de autorizare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiilor fiscale se datorează majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracţie de lună.
Constituie contravenţii: depunerea peste termen a declaraţiilor, nedepunerea declaraţiilor, depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.
Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei, în cazul persoanelor juridice.
 
jooble.org