CONSTANŢA: S-a desfăşurat cel de-al treilea seminar local, din cadrul proiectului "MIGRANT ÎN ROMÂNIA INTERCULTURALĂ"(1014)


Ieri, marţi – 10 iunie, la cafeneaua ”Forte Life”, a avut loc cel de‐al treilea seminar local din Constanța din cadrul proiectului “Migrant în România Interculturală”.

Aşa cum s-a anunţat deja, Institutul Intercultural - Timişoara, în parteneriat cu Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului – Filiala Cluj, Centrul pentru Resurse Civice – Constanţa şi Asociaţia ADIS – Bucureşti, desfăşoară, în perioada septembrie 2012 – iunie 2015, proiectul “Migrant în România Interculturală”.

Proiectul este cofinanţat prin Fondul European pentru Integrarea Resortisanţilor Ţărilor Terţe, administrat în România de către Inspectoratul General pentru Imigrări.

Scopul acestui proiect este crearea unui mediu intercultural adecvat pentru facilitarea integrării străinilor în România şi pentru întărirea coeziunii sociale, prin menţinerea unor mecanisme de consultare a comunităţilor de străini, create prin programele anterioare.

Activităţile proiectului se desfaşoară în cinci oraşe - centre universitare: Timişoara, Iaşi, CONSTANŢA, Cluj-Napoca şi Bucureşti, având ca grup - ţintă persoanele din afara Uniunii Europene, cu drept de şedere in România.

La seminarul de ieri, de la Constanţa, au participat, alături de membri ai comunităţilor de străini proveniţi din state nemembre ale UE, reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai administraţiei locale, ai altor instituţii publice şi ai unor organizaţii neguvernamentale din Constanța.

Scopul seminarului a fost acela de prezentare a proiectului “Migrant în România Interculturală” (şi a rețelei de mediatori interculturali), ca şi de a aborda problemele cu care se confruntă migranții din judeţul Constanța și din regiune (locuințe, facilități oferite de către administrația locală, provocări în integrare etc.).

Taguri: MigrantInRomaniaInterculturala, InstitutulInterculturalTimisoara, LigaPentruAparareaDrepturilorOmului, CentrulPentruResurseCivice, Constanta, AsociatiaADIS, ADIS, FondulEuropeanPentruIntegrareaResortisantilorTarilorTerte, InspectoratulGeneralPentruImigrar,jooble.org