SPIT verifică încasările din popririle pe salarii(1025)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa desfăşoară o amplă campanie de verificare a modului în care angajatorii reţin şi virează către bugetul local o treime din salariul net lunar realizat de către angajaţii acestora persoane fizice, care figurează cu debite la bugetul local.

 

După comunicarea adresei de înfiinţare a popririi către angajator, acestuia îi revine obligaţia de a reţine şi vira sume de bani în conturile indicate, începând cu primul salariu acordat debitorului şi până la achitarea integrală a creanţelor.

 

Aceste măsuri de executare silită au fost aplicate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vizează contribuabilii care nu au achitat până la termenul scadent impozitele, taxele şi celelalte venituri datorate bugetului local.

 

Nerespectarea obligaţiilor legale ce revin angajatorilor, atrage răspunderea solidară a acestora pentru debitele angajaţilor. De asemenea, fapta constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 şi 5000 lei.
jooble.org