UNIVERSITATEA

UNIVERSITATEA "OVIDIUS": Program de mărire a procesului de inserţie postuniversitară, pe piaţa muncii(1322)


Începând cu anul universitar actual 2014 - 2015, Facultatea de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Ştiinţe Economice din Universitatea „OVIDIUS” din Constanţa vor derula un amplu program de îmbunătăţire a procesului de inserție, pe piața muncii, a studenților care urmează programele de studii universitare de licenţă din domeniul Informatică (IT&C)şi Ştiinţe Economice.

 


O soluţie CONSACRATĂ ÎN OCCIDENT şi testată cu succes (chiar...) şi în România: colaborările universitare cu transnaţionalele!

 


Universitatea „OVIDIUS” din Constanţa şi-a propus, programatic, să răspundă cerinţelor mediului economic, încă de la înfiinţarea sa (1990), prin programele de studii de licenţă în domeniul Informatică (IT&C) şi Ştiinţe Economice.

Interesul acordat de studenţi, ca beneficiari ai procesului educaţional superior, precum şi nivelul ridicat de încadrare ulterioară în câmpul muncii, pe domeniul lor de specializare, sunt argumente puternice în acest sens.

De asemenea, realizarea unor acorduri de colaborare / parteneriat cu renumite firme multinaţionale, precum „Oracle” sau „IBM”, este foarte benefică pentru formarea profesională a studenţilor, la frontierele ştiinţei şi tehnologiei contemporane.

Astfel, pornind de la nevoile operatorilor economici, se garantează actualizarea continuă a competenţelor studenţilor, atât în domeniul tehnologiilor avansate, cât şi în domeniile cele mai solicitate de economia reală, bazată pe cunoaştere.

Implicarea studenţilor în acest proiect are ca scop dezvoltarea şi perfecţionarea profesională a acestora, în domeniul lor de specializare, şi asigurarea pregătirii lor temeinice, ca viitori specialişti.

 


OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI

 


Obiectivele multiple ale acestui proiect se referă la:

-Facilitarea şi îmbunătăţirea procesului complex de tranziţie de la educaţia teoretică universitară la viaţa activă reală;

-Dezvoltarea şi furnizarea de programe integrate de orientare şi consiliere profesională pentru un număr de 200 de studenți înmatriculați în învăţământul superior tehnic (IT&C) şi economic;

-Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru un număr de 100 de studenți înmatriculați în învăţământul superior tehnic (IT&C) şi economic, prin asigurarea condiţiilor şi mijloacelor necesare de dobândire a competenţelor profesionale planificate în perioada de practică.

-Organizarea şi monitorizarea unor stagii de practică evaluate în organizaţii / instituţii/ întreprinderi/ companii importante.

-Proiectul este coordonat şi supervizat de experţi pe termen lung, cadre didactice ale Facultăţii de Matematică şi Informatică şi Facultăţii de Ştiinţe Economice din Universitatea „OVIDIUS” din Constanţa.

 


PROGRAMUL DE PRACTICĂ

 


-Programul se adresează studenţilor care au prevăzute stagii de practică în planul de învăţământ.

-Programul oferă suport financiar (subvenţii) studenţilor rezultaţi dintr-un proces de selecţie.

-Selecţia se va efectua pentru fiecare facultate/program de studiu în parte pe baza unei proceduri şi va ţine seama de următoarele criterii:

-Competenţe profesionale; domeniul de specializare şi programul de studii al studentului;

-Domiciliul studentului în raport cu amplasarea unităţii în care se doreşte efectuarea practicii.

 

FOTO: observatordeconstanta.ro
 

Taguri: UniversitateaOvidius, Constanta, InsertiePePiataMuncii,jooble.org