Locuri de muncă pentru profesori(864)


Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante în învățământul preuniversitar va avea loc în data de 21 iulie 2014, în cinci centre de concurs, organizate pe discipline: Liceul Teoretic „George Călinescu” (Limba română, limbi moderne, limba latină, limbi materne și arte), Liceul Teoretic „Ovidius” (Matematică, fizică, chimie, biologie și informatică), Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” ( Istorie, geografie, ştiinţe socio-umane, religie și educație fizică și învăţământ special), Liceul Tehnologic „Ioan N. Roman” (Educație tehnologică, discipline de specialitate) și Şcoala Gimnazială Nr. 43 „Ferdinand” (Învăţământ preşcolar şi primar).

Candidații se pot înscrie în perioada 7-19 mai 2014, la centrele de concurs. La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, în concordanţă cu Centralizatorul, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei didactice.


Pentru anul școlar 2014-2015, la nivelul județului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a publicat pentru concurs 1.539 de posturi (705 – urban și 834 - rural) pentru cadrele didactice care vor să predea în învățământul preuniversitar.


Din cele 705 posturi didactice din mediul urban, 617 sunt vacante și 88 sunt rezervate (titularii aflaţi în concediu de creștere a copilului, incapacitate temporară de muncă etc.), iar în mediul rural sunt publicate pentru concurs 834 de posturi (795 sunt vacante și 39, rezervate).
jooble.org