Agenția Națională Antidrog - seminarii în sprijinul consumatorilor(930)


Agenția Națională Antidrog (ANA) a organizat două întâlniri cu specialiști și reprezentanți instituționali în vederea dezvoltării sistemului de colectare și raportare a datelor pe indicatorul admiterea la tratament și de avertizare timpurie.

Agenția Națională Antidrog îndeplinește rolul de punct național focal în rețeaua europeană de informații privind drogurile și toxicomania — REITOX, conform regulamentului (CE) nr. 1.920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12.12.2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, și stabilește indicatorii și criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor în baza ghidurilor și recomandărilor europene, în vederea furnizării de informații comparabile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Anual, pe baza datelor furnizate de toate instituțiile și organizațiile cu atribuții în domeniu, Agenția Națională Antidrog întocmește Raportul național privind situația drogurilor în România, pe care îl înaintează, prin Ministerul Afacerilor Interne, Guvernului României și organismelor internaționale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convențiilor internaționale, în conformitate cu acordurile ratificate de țara noastră.

În acest sens, Agenția Națională Antidrog a organizat la sfârșitul lunii aprilie două seminarii având ca obiectiv îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor privind admiterea la tratament ca urmare a consumului de droguri și a rețelei naționale de avertizare timpurie privind noile substanțe cu proprietăți psihoactive.

În cadrul reuniunilor au fost dezbătute aspecte privind sistemul de colectare și raportare a datelor, legislația în domeniu, tendințele înregistrate în rândul consumatorilor de droguri care solicită servicii de asistență, precum și în ceea ce privește cazurile de urgență înregistrate ca urmare a consumului de substanțe psihoactive, modalități de identificare a substanțelor noi cu proprietăți psihoactive, identificarea unor oportunități de colaborare în vederea atragerii de fonduri externe, etc.

La cele două mese rotunde au participat profesioniști din cadrul centrelor specializate în oferirea de servicii consumatorilor de droguri, spitalelor de urgență, Institutului Național de Medicină Legală, Inspectoratului General al Poliției Române, Facultății de Farmacie, instituțiilor cu atribuții în domeniul colectării datelor din cadrul Ministerului Sănătății, organizațiilor neguvernamentale, precum și specialiști din cadrul Agenției Naționale Antidrog.
jooble.org