Ministerul Afacerilor Interne face recrutări(653)


În anul 2014, Ministerul Afacerilor Interne, prin Garda de Coastă, recrutează candidaţi pentru admiterea la Institutul Medico – Militar, domeniul/specialitatea militară – medicină generală – 15 locuri.

Cererile de participare la concursul de admitere se primesc de către structurile de resurse umane ale unităţilor M.A.I. conform adreselor de domiciliu ale candidaţilor şi de către Direcţia Medicală (sediul în Bucureşti, str. Mihai Vodă, nr. 17, sector 5), până pe date de 2 iunie 2014.
Dosarele de recrutare se depun la structurile de resurse umane mai sus menţionate până la date de 25 iunie 2014.
Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor recrutaţi va avea loc în ziua de 9 iulie 2014, începând cu orele 08.00, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, str. Jandarmeriei, nr. 9 – 11, sector 1, Bucureşti.

Condiţii ce trebuiesc îndeplinite cumulativ de către candidaţi:
- să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
- să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
- să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
- să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
- să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs,
- să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00 (opt);
- să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ ;
- să aibă înălţimea de minimum 1,70 m. bărbaţii şi 1,65 m. femeile;

Depunerea cererilor de înscriere, informaţii privind documentele necesare pentru întocmirea dosarelor, etapele şi probele de selecţie/concurs şi alte detalii se pot obţine la Biroul Resurse Umane din cadrul Serviciului Resurse Umane al Gărzii de Coastă, Aleea Zmeurei nr.3, Constanţa, telefon 0241/641188, int. 26060, 26061, 26078 sau la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, Str. Isaccei, nr. 103, Tulcea, telefon 0240/534180 sau 0240534181, int. 26026, 26190.

Pentru alte informaţii se pot consulta şi site-urile, www.mai.gov.ro, www.umf.ro şi www.facebook.com/Institutul.Medico.Militar
 
jooble.org