Detalii despre învăţământul militar, în care MAI şi MAN recrutează prin Garda de Coastă

Detalii despre învăţământul militar, în care MAI şi MAN recrutează prin Garda de Coastă(1279)


Au fost date publicităţii documentele oficiale privind cifrele de şcolarizare, în anul în curs, ale MAI şi MAN, ca şi condiţiile de admitere a candidaturii şi de desfăşurare a selecţiei, pentru aceste instituţii militare de învăţământ.

Publicăm, astăzi, detalii despre acele forme de învăţământ militar în care recrutările MAI şi MAN se fac prin GARDA DE COASTĂ.

 

Locuri în instituţiile de învăţământ ale MAI

 

În anul 2014, Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Garda de Coastă, recrutează candidaţi pentru admiterea în următoarele instituţii de învăţământ:

1. Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie:
- specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea „Poliţie de frontieră”, cu durata de 3 ani, învăţământ de zi:
- 40 locuri: - 37 locuri pentru bărbaţi şi femei;
- 1 loc pentru romi;
- 1 loc pentru maghiari;
- 1 loc pentru alte minorităţi.

2. Şcoala de pregătire a agenţilor de poliţie de frontieră „Avram Iancu” Oradea, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi:
- 50 locuri: - 45 locuri pentru bărbaţi şi femei;
- 2 locuri pentru romi;
- 3 locuri pentru alte minorităţi.

 

Locuri în instituţiile de învăţământ ale MAN

 

În anul 2014, Ministerul Apărării Naţionale (MAN), prin Garda de Coastă, recrutează candidaţi pentru admiterea în următoarele instituţii de învăţământ proprii, pe locurile Ministerului Afacerilor Interne:

1. Academia Tehnică Militară Bucureşti, învăţământ de zi, cu următoarele domenii de licenţă:
- „Inginerie de armament, rachete şi muniţii”, specialitatea militară „Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului”– 1 loc;
- „Ingineria autovehiculelor”, specialitatea militară „Blindate, automobile şi tractoare”– 1 loc;
- „Inginerie civilă”, specialitatea militară „Construcţii şi fortificaţii” – 2 locuri;
- „Inginerie electronică şi telecomunicaţii”, specialitatea militară „Echipamente şi sisteme electronice militare”– 1 loc;
- „Inginerie electronică şi telecomunicaţii”, specialitatea militară „Transmisiuni” – 5 locuri;
- „Inginerie electronică şi telecomunicaţii”, specialitatea militară „Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională”– 8 locuri.

2. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa, învăţământ de zi, cu următoarele domenii de licenţă:
- „Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale” – 1 loc;
- „Electromecanică navală” – 3 locuri.

3. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi, cu următoarele specializări:
- „Armament şi instalaţii de lansare” – 2 locuri;
- „Aparatură, sisteme de conducerea focului, stabilizatoare” – 2 locuri;
- „Auto” – 1 loc;
- „Tehnică de comunicaţii” – 3 locuri;
- „Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii” – 3 locuri:

4. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi:
- „Motoare şi maşini navale” – 2 locuri:

 

Condiţii de înscriere

 

Dovada aparteneţei la etnia respectivă se face după cum urmează:
- Pentru candidaţii de etnie maghiară – trebuie să dovedească faptul că au susţinut / susţin examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară;

- Pentru candidaţii de alte etnii, inclusiv romi – adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.


Condiţii ce trebuiesc îndeplinite cumulativ de către candidaţi:
- să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
- să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
- să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
- să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică, în ultimii 7 (şapte) ani;
- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
- să aibă vârsta de până la 27 de ani, pentru forma de învăţământ zi, împliniţi în anul participării la concursurile de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist sau militar;
- să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00 (opt);
- să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ ;
- să aibă înălţimea de minimum 1,70 m. bărbaţii şi 1,65 m. femeile;
- să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

 

Înscrierea candidaţilor şi desfăşurarea selecţiilor

 

Înscrierea candidaţilor se face:
- până la data de 02.06.2014 pentru Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti şi pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.p.N. care şcolarizează personal pentru nevoile M.A.I.;
- până la data de 01.08.2014 pentru Şcoala de pregătire a agenţilor de poliţie de frontieră „Avram Iancu” Oradea.

Datele limită de depunere a dosarelor de recrutare sunt:
- 20.06.2014 pentru Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti şi pentru instituţiile de învătamânt ale M.A.p.N. care şcolarizează personal pentru nevoile M.A.I.;
- 12.08.2014 pentru Şcoala de pregătire a agenţilor de poliţie de frontieră „Avram Iancu” Oradea.

Perioadele de desfăşurare a concursurilor de admitere sunt următoarele:
- 20.07 – 04.08.2014 pentru Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti;
- 07.09 - 14.09.2014 pentru Şcoala de pregătire a agenţilor de poliţie de frontieră „Avram Iancu” Oradea.

 

Alte informaţii utile

 

Copiii poliţiştilor decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare sau aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi, pot solicita în scris ministrului Afacerilor Interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., în anul I de studii, fără susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor, dacă au fost declaraţi apt / promovat probele eliminatorii prevăzute pentru admiterea în instituţia de învăţământ a M.A.I.

Depunerea cererilor de înscriere, informaţii privind documentele necesare pentru întocmirea dosarelor, etapele şi probele de selecţie / concurs şi alte detalii se pot obţine la Biroul Resurse Umane din cadrul Serviciului Resurse Umane al Gărzii de Coastă, Aleea Zmeurei nr.3, Constanţa, telefon 0241/641188, int. 26060, 26061, 26078 sau la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, Str. Isaccei, nr. 103, Tulcea, telefon 0240/534180 sau 0240534181, int. 26026, 26190.

Pentru alte informaţii se pot consulta şi site-urile instituţiilor menţionate, www.academiadepolitie.ro, www.garda-de-coasta.ro, www.politiadefrontiera.ro, respectiv www.avramiancu.ro.

 

Foto: gazetadefalticeni.ro
 

Taguri: MAI, MAN, GardadeCoasta, invatamant, invatamantmilitar, AmiralIonMurgescu, AcademiadePolitie, A.I.Cuza, AvramIancu,jooble.org