Fonduri Europene - POS DRU: Schemă de

Fonduri Europene - POS DRU: Schemă de "minimis", pentru susţinerea "ECONOMIEI SOCIALE"(1382)


Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management POS DRU (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane), aflată în directa sa coordonare, a lansat, în consultare publică, documentele aferente implementării unei scheme de „minimis”, pentru susţinerea „economiei sociale”.

Documentele, aflate în consultare publică, sunt: „Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice “Dezvoltarea economiei sociale” – Domeniul Major de Intervenţie 6.1, „Schema de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale”, modelul de buget aplicabil proiectelor care vor fi depuse în cadrul DMI 6.1” şi modelul „Declaraţiei pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis”.

“Această schemă de „minimis”, ca şi cea prin care susținem angajarea tinerilor de către firme din mediul privat vor sprijini incluziunea socială a grupurilor defavorizate, dar şi economia.
În perioada următoare vom continua să lansăm cereri de proiecte pentru ca România să atragă toate fondurile europene care i-au fost alocate pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Orlando Teodorovici.

Conform documentelor aflate în consultare publică, valoarea eligibilă a proiectelor va fi de minimum 223.015 lei şi de maximum 2.230.145 lei pentru proiectele care vor fi implementate într-o singură regiune de dezvoltare, respectiv de maximum 17.841.200 lei pentru cele care vor fi implementate în cel puţin două regiuni.

Finanţările acordate în cadrul acestui apel vor urmări înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor de „economie socială”, crearea de forme de ocupare inovatoare şi flexibile pentru grupurile vulnerabile, promovarea dezvoltării locale şi a cetăţeniei active, cooperarea şi solidaritatea socială.
În acelaşi timp, vor fi înfiinţate şi se vor dezvolta noi structuri şi parteneriate funcţionale în economie, precum cooperative şi asociaţii de întrajutorare, fundaţii şi alte organizaţii voluntare, care vor oferi noi servicii şi noi oportunităţi persoanelor cu dificultăţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii.

Ministerul Fondurilor Europene aşteaptă propunerile, sugestiile şi opiniile referitoare la documentele publicate până la data de 25 aprilie a.c., la următoarea adresă de mail: gscs6.1@fseromania.ro.

FOTO: eco-social.ro
 

Taguri: minimis, MFE, posdru, economieSociala, EugenTeodorovici, Teodorovici, Ghid, FonduriEuropene,jooble.org