Ultimele zile pentru acreditarea organizatorilor de tabere şcolare şi studenţeşti(2670)


Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat, pentru anul 2013, trei runde de acreditare, cu privire la activităţile de tabără pentru copii, tineri şi studenţi, desfăşurate de către agenţii economici, asociaţii, persoane fizice autorizate şi alte persoane juridice, în propriile locaţii. Dosarele pot fi depuse până pe 26 aprilie.

În vederea avizării, solicitanţii constănţeni vor depune:
1. Cerere de avizare – formular tip (Anexa numărul 1 din „Metodologie”.
2. Copie legalizată după contractul cu o persoană juridică sau persoană fizică autorizată, care deţine unitatea de alimentaţie publică prin care se asigură copiilor şi tinerilor servirea mesei, în cazul în care solicitantul nu deţine unitate proprie de servire a mesei, pe toată perioada acreditării.
3. Copie legalizată după „Certficatul de Conformitate”, conform Ordinului 25, din 16 martie 2012, pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1030 /2009, privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, valabilă la data solicitării avizării (agentul economic are obligaţia de a reînnoi autorizaţia în cazul în care aceasta expiră în perioada de colaborare cu Ministerul).
4. Copie legalizată după Autorizaţia sanitar-veterinară, eliberată conform legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare, de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) din Judeţul Constanţa, valabilă la data solicitării avizării (agentul economic are obligaţia de a reînnoi autorizaţia în cazul în care aceasta expiră în perioada de colaborare cu Ministerul).
5. Copie legalizată după certiticatul de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare, emis de Ministerul IMM-urilor, Mediului de Afaceri şi Turismului, inclusiv anexele: ,,Fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din unitate”.
6. Unde este cazul, copie legalizată după certificatul de clasificare a spaţiilor de alimentaţie publică, emis de Ministerul IMM-urilor, Mediului de Afaceri si Turismului, inclusiv anexele : "Fişa privind clasificarea unităţii de alimentaţie".
7. Copie legalizată după Autorizaţia de Securitate la Incendiu, eliberată conform Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 3/ 6 ianuarie 2011, pentru aprobarea Normelor Metodologice de Avizare şi Autorizare privind securitatea la Incendiu şi Protecţia Civilă, valabilă la data solicitării avizării (agentul economic are obligaţia de a reînnoi autorizaţia, în cazul în care aceasta expiră în perioada de colaborare cu Ministerul).
8. Copie după contractul de asistenţă medicală valabil pentru toată perioada de colaborare cu Ministerul (se recomandă formularul tip din Anexa 2).
9. Oferta de preţ pentru vacanţa de vară/zi/persoană.

Dosarele de candidatură în vederea acreditării se vor depune, în perioada 19 aprilie – 26 aprilie 2013, la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului ( la Registratură), Str. Vasile Conta, nr. 16, etaj 8, Sector 2 - Bucureşti.
Metodologia de acreditare se găseşte pe adresa pe web site-ul www.dsjconstanta.ro sau http://www.anst.gov.ro/documente/diverse/acreditari%20privati6.pdf .

 
jooble.org