Fiscul verifică dacă v-ați plăti taxele(813)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa informează contribuabilii că a fost demarată o amplă campanie de lucru în vederea verificării impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice.

Astfel, inspectorii Serviciului Constatare şi Control au început verificarea pe teren a impozitului/taxei pe clădiri, impozitui/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei de habitat etc. Precizăm că acţiunea are drept scop corectarea şi actualizarea bazei de date a SPIT.
În termen de 30 de zile de la dobândirea/înstrăinarea unei clădiri, unui teren sau a unui mijloc de transport, de la efectuarea oricărei modificări care ar conduce la recalcularea impozitului datorat, de la modificarea numărului de persoane care locuiesc în imobil, contribuabilii au obligaţia să se prezinte la ghişeele unice ale instituţiei pentru a depune o declaraţie în vederea luării/scoaterii în/din evidenţele fiscale.

Nedeclararea sau declararea peste termenul legal constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
jooble.org