Concluzia conferinţei Ansamblului Regiunilor Europene, de la Edirne (Turcia): CINE N-ARE PORTURI, SĂ-ŞI CUMPERE! Noi i-l dăm gratis, lui Mazăre...

Concluzia conferinţei Ansamblului Regiunilor Europene, de la Edirne (Turcia): CINE N-ARE PORTURI, SĂ-ŞI CUMPERE! Noi i-l dăm gratis, lui Mazăre...(2465)


În perioada 2 - 4 aprilie, la Edirne, în Turcia, s-au desfăşurat lucrările reunite ale comisiilor (pe domenii, ale:) Ansamblului Regiunilor Europene (ERA).

Am remarcat că din România, printre alţii, a participat şi o delegaţie a Consiliului Judeţean Tulcea (CJT), condusă de vicepreşedintele George Şişcu.

DIN JUDEŢUL CONSTANŢA, CA DE OBICEI,... NIMENI?

N-AU ALDE CONSTANTINESCU ŞI MAZĂRE TIMP DE DE-ASTEA, NU-I AŞA?…
CE DACĂ S-A DISCUTAT… EXACT DESPRE CE-I ROADE PE EI CEL MAI TARE, LA INTERES?!!
DESPRE… REGIUNI ŞI PORTURI, PRINTRE ALTELE!
ADICĂ DESPRE PROVOCĂRILE, ECONOMICE ŞI SOCIALE, CĂRORA TREBUIE SĂ LE FACĂ FAŢĂ REGIUNILE, ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII ACCELERATE, DESPRE INFRASTRUCTURĂ (PORTURI ÎN PRIMUL RÂND!), DESPRE ANTREPRENORIAT ŞI ALTE „NIMICURI” DE-ASTEA...

CĂ DOAR VOR ŞI EI O REGIUNE, DOBROGEA, NUMAI PENTRU SUFLEŢELUL LOR, LA FEL CUM DORESC ŞI PORTUL CONSTANŢA, PE CARE SĂ-L "MANAGERIEZE" DOAR PENTRU BUZUNĂRELUL LOR...

Dar să-i lăsăm, deocamdată, pe clownii şi borfaşii ăştia, şi să trecem la lucruri cu adevărat serioase.

 


Tema dezbaterii din Turcia este de-o actualitate (super)presantă: DOAR RENAŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL POATE SALVA „BĂTRÂNA” EUROPĂ, ÎN FAŢA ASALTULUI... NOILOR „ECONOMII EMERGENTE”!

 


Ca eveniment subsumat reuniunii comisiilor ERA, a fost organizată o conferinţă - dezbatere, ce a avut ca temă de informare şi subiect de schimb de opinii ANTREPRENORIATUL – analizat ca (PRINCIPAL!) MOTOR AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE, COERENTE, ARMONIOASE ŞI, MAI ALES, ... SUSTENABILE!

În cadrul conferinţei, cea mai subliniată idee a fost aceea că antreprenorii sunt creatori de locuri de muncă şi, prin aceasta, au un rol social şi economic extrem de important.
Ei conduc multe întreprinderi, mici şi mijlocii, nou înfiinţate, generând 4 milioane de noi locuri de muncă în Europa, în fiecare an, în cele peste 20.000 de IMM - uri care creează ţesutul economic european!

Cu şomajul în creştere şi cu o serie de provocări cu care se confruntă teritoriile regionale, viitorul economic de succes al Europei este strâns legat de capacitatea cetăţenilor de a inova şi de a identifica noi soluţii, pentru dezvoltarea sustenabilă.
Acest lucru este cu atât mai evident pentru zonele rurale (90% din teritoriul european şi 56% din populaţia Europei!...), acolo unde antreprenorii se confruntă cu un set specific de probleme, pe care nu le întâlnim (şi) în mediul urban.

Prin intermediul „workshop” - urilor interactive, prin intermediul discuţiilor politice în cadrul meselor rotunde, această conferinţă a generat o reflecţie asupra modului în care regiunile pot folosi antreprenoriatul, în zonele lor, pentru a promova coeziunea socială şi teritorială, ca şi pentru o nouă creştere economică, sustenabilă.

 


Toate studiile relevă legătura (de CAUZALITATE) BIUNIVOCĂ dintre avântul globalizării şi creşterea performanţei IMM – urilor!

 


În cadrul conferinţei, toţi participanţii au achiesat la concluzia că, în cadrul societăţii noastre actuale (super)globalizate, afacerile şi IMM - urile trebuie să aibă capacitatea să se confrunte cu o competiţie crescândă, atât din partea economiilor (tradiţional) dezvoltate, cât şi a celor... „emergente” (noii „tigri economici”)!, încercând, printre altele, să găsească noi oportunităţi de piaţă.

TOATE studiile din ultimele două decenii arată că există o legătură directă de cauzalitate, intrinsecă şi BIUNIVOCĂ (în sensul că se determină şi se condiţionează reciproc, ÎN AMBELE DIRECŢII !), între „internaţionalizare” („globalizare”) şi creşterea performaţei IMM – urilor!
Şi aceasta pentru că tocmai activităţile care transced graniţele naţionale sunt cele care consolidează creşterea economică, sporesc competitivitatea şi sprijină, pe termen mediu şi lung, sustenabilitatea companiilor. Totuşi, din păcate pentru ele!, IMM - urile europene încă depind extrem de mult (excesiv de mult, de fapt...) de pieţele lor tradţiionale (în general din imediata proximitate, nedepăşind decât (mult prea) arareori aria spaţială a diviziunii administrativ - teritoriale, maximum a celei regional – zonale, despre trecerea graniţelor naţionale fiind vorba doar... cu titlu de excepţie.
Şi aceasta: în ciuda oportunităţiilor, evidente, aduse de lărgirea pieţei unice şi de globalizare.

 


O altă concluzie unanimă: fără INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORTURI (rutieră, feroviară, aeriană şi, mai ales... NAVALĂ!), nu poţi supravieţui economic!

 


Una dintre concluziile unanim exprimate, la acest forum de informare şi dezbatere, de la Edirne (Turcia) a fost şi aceea că pentru a atrage investiţii străine, regiunile trebuie să-şi dezvolte infrastructura de transport, atât pe cea rutieră, feroviară şi aeriană, cât şi, foarte important!, pe cea... PORTUARĂ, acolo unde există, ştiut fiind că TRANSPORTUL DE MĂRFURI PE APĂ CONTINUĂ SĂ RĂMÂNĂ CEL MAI IEFTIN!!!.

De asemenea, o altă „concluzie – cheie”, larg îmbrăţişată de către participanţi, a fost aceea că, (ŞI) LA NIVEL REGIONAL (!!!), se pot oferi facilităţi fiscale, pentru a atrage investitori serioşi.

Nu în ultimul rând, s-a discutat şi despre pregătirea tinerelor generaţii pentru aceste noi provocări, ale vremurilor actuale şi viitoare!
Cel mai important lucru, esenţial de fapt!, s-a concluzionat a fi ca sistemul de învăţământ să canalizeze paşii tinerilor către meseriile cele mai cerute în regiune, adică spre domeniile care înregistrează deficit de personal sau care fac parte din viziunea strategică de dezvoltare sustenabilă!

 


„Last but not least”: INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT este o condiţie „sine qua non” pentru ca regiunile să poată „să ţină pasul” cu progresul mondial general!...

 


Una dintre concluziile unanim exprimate, la acest forum de informare şi dezbatere, de la Edirne (Turcia) a fost şi aceea că pentru a atrage investiţii străine, regiunile trebuie să-şi dezvolte infrastructura de transport, atât pe cea rutieră, feroviară şi aeriană, cât şi, foarte important!, pe cea... PORTUARĂ, acolo unde există (aici, cu gândul la Portul Constanţa, gemem, din rărunchi, un... „SIC!” disperat, de natura unui S.O.S.!!!), ştiut fiind că TRANSPORTUL DE MĂRFURI PE APĂ CONTINUĂ SĂ RĂMÂNĂ CEL MAI IEFTIN!!!

AICI NE-A LOVIT EXACT ÎN MOALELE CAPULUI (PE CARE... NU-L PREA -- MAI -- AVEM, SE VEDE TREABA)!

Noi, românii, autostrăzi facem doar până la... Dragnea-n pridvor!

La infrastructura CFR, premierul Victor Viorel vrea să modernizeze, cu chinezii, (tot) ce-am... modernizat deja, cu banii europenilor!

IAR, MAI NOU, PORTUL NI-L DĂM PE MÂNA UNOR HOŢOMANI (DOVEDIŢI, CHIAR DACĂ, ÎNCĂ!, NEÎNCARCERAŢI, DEFINITIV, IREVOCABIL ŞI PE TERMEN CÂT MAI LUNG!), CARE, DUPĂ CE CĂ SUNT CEI MAI MARI DERBEDEI, MAI SUNT ŞI DUŞI CU CAPUL, PE DEASUPRA!...
 

Taguri: ERA, ARE, Mazare, Constantinescu, Edirne, Turcia, Tulcea, GeorgeSiscu, CJTulcea, CJT, ConsiliulJudetean, Siscu, IMM, Antreprenoriat, antreprenor, Constanta, PortulConstanta, Portul, JudetulConstanta, regiuni, globalizare, internationalizare, transportulpe,jooble.org