Ședință de Consiliu Local Constanța. Arhiepiscopia va primi bani de la Primărie

Ședință de Consiliu Local Constanța. Arhiepiscopia va primi bani de la Primărie(1181)


Consiliul Local Municipal Constanţa se reuneşte luni, 7 aprilie, în şedinţă ordinară. Evenimentul are loc începând cu ora 12.00, la Hotel Malibu.

Ordine de zi este următoarea:


1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliul Local Municipal Constanţa din data de 05.03.2014;

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliul Local Municipal Constanţa din data de 03.04.2014;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2014;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Tomisului;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr.1 la H.C.L. nr. 462/2009 pentru participarea municipiului Constanţa la “Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” cu proiectul „Amenajare parc Carol I, municipiul Constanţa”;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului
Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 100/27.02.2012 în vederea organizării de activităţi festive pentru pensionari, cu prilejul zilei de 1 Mai;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale Regiei autonome de distribuire a energiei termice Constanţa cu privire la plata obligaţiilor fiscale aferente anului 2014;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale Regiei autonome de transport în comun Constanţa cu privire la plata obligaţiilor fiscale aferente anului 2014;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 295/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 49/2014 privind aprobarea unor c heltuieli de reprezentare şi protocol pe anul 2014;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prin vânzare directă a autovehiculelor abandonate sau fără stăpân intrate în proprietatea municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

13. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Sentinţei Civile nr.3404/18.06.2013 a Tribunalului Constanţa, definitivă şi irevocabilă;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

15. Proiect de hotărâre privind aplicarea Deciziei civile nr.411/19.06.2013 a Tribunalului Constanţa, definitivă şi irevocabilă;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

16. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unor persoane din cadrul Primăriei municipiului Constanţa în vederea aplicării Sentinţei civile nr.4403/23.11.2012pronunţată de Tribunalul Constanţa, irevocabilă;
iniţiator:primar Radu Ştefan Mazăre

17. Proiect de hotărâre privind modificarea listei bunurilor proprietate publică şi privată aferente serviciilor delegate şi care sunt concesionate operatorului R.A.J.A. S.A. Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa a unei suprafeţe de teren situată în str.Răscoala din 1907 nr.4;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău ;

19. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.589/13.12.2006 privind transmiterea/retragerea unor terenuri situate în municipiul Constanţa din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanţa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către S.C.Enel Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren aparţinând municipiului Constanţa, în vederea amplasării unui post de transformare, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice pentru alimentare cu energie electrică;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.185/31.07.2013 privind numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

25. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor noi unităţi administrativ-teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii „Promenadă turistică Mamaia”;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

28. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii „Amenajare Parc Carol I”;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de asistenţă şi consultanţă juridică şi soluţionarea notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001, cu respectarea prevederilor Legii nr.165/2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă şi informare juridică în vederea preluării de către Consiliul Local al Municipiului Constanţa a CET Palas- sucursala Constanţa.
jooble.org