Acordul de Parteneriat 2014-2020: Cum propune Guvernul României împărţirea fondurilor primite de la UE, pe programe operaţionale

Acordul de Parteneriat 2014-2020: Cum propune Guvernul României împărţirea fondurilor primite de la UE, pe programe operaţionale(1294)


Ministerul Fondurilor Europene a trimis, oficial, propunerea de Acord de Parteneriat 2014 - 2020 Comisiei Europene, prin sistemul informatic de comunicare, „Structural Funds Communication” (SFC), în data de 31 martie a.c.

“După ce a trimis, în trecut, versiuni de lucru ale acestui document, în cadrul dialogului informal, România a trimis oficial, ieri, Comisiei Europene, propunerea de Acord de Parteneriat.

Transmiterea oficială a acestui document înseamnă că România se apropie de momentul semnării Acordului de Parteneriat.

Potrivit regulamentelor europene, Comisia are la dispoziţie trei luni, pentru a analiza documentul, perioadă de timp care poate fi întreruptă, dacă statului membru îi sunt transmise comentarii pe marginea acestui document, proces absolut normal aplicabil tuturor statelor UE. Totodată, subliniez că România nu înregistrează nicio întârziere în trimiterea propunerii de Acord de Parteneriat, termenul limită prevăzut de regulamentul UE fiind 22 aprilie 2014”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Orlando Teodorovici.

Alocările financiare indicative, la nivelul Programelor Operaţionale, pentru perioada 2014 - 2020:
Programul Operaţional Infrastructură Mare (PO IM): 9,5 miliarde euro; Programul Operaţional Regional (PO R): 6,7 miliarde euro; Programul Operaţional Capital Uman (PO CU): 4,2 miliarde euro; Programul Operaţional Competitivitate (PO C): 1,2 miliarde euro; Programul Operaţional Capacitate Administrativă (PO CA): 0,55 miliarde euro; Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (PO AT): 0,21 miliarde euro; Programele de Cooperare Transfrontalieră: 0,45 miliarde euro.

Ministerul român de resort promite că sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult mai eficient, în perioada 2014-2020, datorită simplificării structurii instituţionale.

Suplimentar, sistemul va fi mai bine coordonat, fiind stabilite atribuţii de Autoritate de Management numai la nivelul a trei ministere, după cum urmează:
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) va fi Autoritate de Management pentru: Programul Operaţional Infrastructură Mare, Programul Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Asistenţă Tehnică;
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) va fi Autoritate de Management pentru: Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capacitate Administrativă, respectiv pentru Programele de Cooperare Teritorială Europeană;
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va fi Autoritate de Management pentru: Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală PN DR), respectiv pentru Programul Operaţional pentru Pescuit PO P).

Totodată, cei de la Ministerul Fondurilor Europene, în frunte cu ministrul Eugen Teodorovici, mai promit şi că întreaga coordonare va ţine seama de lecţiile învăţate în perioada 2007 - 2013 şi va urmări eficientizarea procesului de implementare şi reducerea poverii administrative, iar concentrarea tematică a fondurilor va asigura obţinerea unui impact semnificativ al investiţiilor, respectiv continuitatea intervenţiilor sustenabile, din actuala perioadă de programare.

Propunerea de Acord de Parteneriat, transmisă, ieri, Comisiei Europene, este disponibilă pe site - ul Ministerului Fondurilor Europene, la următorul link: http://www.fonduri-ue.ro/document-consultativ/propunerea-oficiala-a-acordului-de-parteneriat-2014-2020
 

Taguri: Teodorovici, EugenTeodorovici, AcorddeParteneriat, Parteneriat, UE, CE, ProgrameOperationale,jooble.org