Se apropie ultima zi pentru plata impozitelor cu bonificaţie(818)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa informează contribuabilii că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente primului semestru se împlineşte la data de 31 martie 2014.

Astfel, persoanele fizice care achită integral obligaţiile datorate bugetului local pentru întreg anul 2014, până la data de 31 martie, inclusiv, beneficiază de bonificaţia de 10% la taxa de habitat, impozitul pe clădiri, teren şi mijloacele de transport, iar persoanele juridice beneficiază de bonificaţia de 5% la impozitul pe clădiri, teren şi mijloacele de transport.

Pentru neplata obligaţiilor fiscale aferente primului semestru la termenul scadent sus-menţionat, se aplică majorări de întârziere de 2% din cuantumul obligaţiei fiscale principale neachitate la termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Plăţile se pot efectua la toate ghişeele unice ale instituţiei, la oficiile poştale din localitate, la agenţiile Garanti Bank şi staţiile OMV prin Westaco Express din municipiu. De asemenea, sumele de plată de până în 50 de lei, aferente fiecărui tip de impozit/taxă se plătesc integral până la primul termen scadent.
jooble.org