Cetatea Callatis: Trei situri istorice - reabilitate şi valorificate turistic, cu fonduri europene

Cetatea Callatis: Trei situri istorice - reabilitate şi valorificate turistic, cu fonduri europene(2051)


Primăria Municipiului Mangalia a demarat lucrările la proiectul “Callatis – Istorie la malul Mării Negre – Măsuri de conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului istoric şi cultural al municipiului Mangalia”.

Proiectul este implementat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007 - 2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”. Contractul de finantare s-a semnat la data de 18 aprilie 2013 şi se derulează pe o perioadă maximă de 27 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 12.988.800,20 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 9.355.640,00 lei, structurată din: valoare eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. 8.454.691,87 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din buget naţional 713.835,33, iar co-finanţarea beneficiarului are o valoare de 187.112,80. Valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile este de 2.221.483,20 lei.


Proiectul are ca obiectiv general creşterea gradului de atractivitate a Sudului litoralului şi a municipiului Mangalia, iar ca obiectiv specific al proiectului se urmăreşte valorificarea potenţialului turistic – cultural al municipiului Mangalia.

 

Vor fi restaurate şi valorificate turistic trei monumente istorice, de valoare naţională şi universală, din Mangalia

 

În acest sens, vor avea loc restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a trei monumente istorice, de valoare naţională şi universală (“Grupa A”, conform Legii nr.422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice), cuprinse în patrimoniul cultural-istoric al municipiului Mangalia. Este vorba de zidul de incintă nordic-tronson estic şi basilica siriană, colţul de nord-vest al incintei romano-bizantine şi edificiile suprapuse, precum şi mormintele paleocreştine de tip “hypogeu”, din zona necropolei callatiene.
La acest capitol se înscrie realizarea a trei amenajări peisagistice, precum şi crearea
infrastructurilor conexe de acces la monumentele istorice.
Acestea se referă la plantări de gazon, arbuşti şi copaci, amenajarea aleilor de circulaţie şi a căii de acces principale – strada care suprapune zidul de incintă romano - bizantin, precum şi iluminatul ambiental, în vederea punerii în valoare a vestigiilor reabilitate.

În cadrul proiectului vor fi asigurate dotările şi echipamentele necesare pentru accesul pietonal, dar şi protecţia pentru fiecare dintre cele trei monumente istorice.

O altă măsură din cadrul proiectului vizează crearea de noi locuri de muncă (permanente şi temporare) pentru operarea Parcului Arheologic Callatis, după finalizarea activităţilor din cadrul proiectului.
 

Taguri: Callatis, MuzeulCallatis, sit, ADR, ADRSE, ADRS-E, MDRAP, Legea422/2001, Mangalia, ParculArheologic, istoric,jooble.org