NICULIŢEL: cea mai veche basilica paleocreştină cu pronaos este reconservată, cu bani europeni

NICULIŢEL: cea mai veche basilica paleocreştină cu pronaos este reconservată, cu bani europeni(2079)


Astăzi, miercuri - 26 februarie, în municipiul Tulcea, la sediul Consiliului Judeţean, s-a desfăşurat o conferinţa de presă, în cadrul căreia a fost prezentat stadiul de progres al proiectului de „Reabilitare şi modernizare imobil – conservare MONUMENT PALEOCREŞTIN NICULIŢEL”, implementat de Uniunea Agenţiilor de Turism din Judeţul Tulcea şi finanţat din fonduri structurale europene, prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (proiect cu durata de implementare de 23 de luni).

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea durabilă şi protejarea mediului prin creşterea calitativă, la standarde europene, a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului, diversificarea ofertelor turistice (promovarea turismul cultural religios), cu impact direct asupra creşterii cererii de turism pentru România, ca destinaţie turistică europeană.

Acest proiect are ca scop o mai bună punere în valoare a bazilicii paleocreştine, includerea acesteia în pachetele turistice specifice, precum şi creşterea gradului general de atractivitate al judeţului Tulcea.

 

Basilica paleocreştină de la Niculiţel: CEL MAI VECHI EDIFICIU DE CULT CREŞTIN CU “NARTEX” (PRONAOS), CUNOSCUT PÂNĂ ÎN PREZENT!

 

Situat pe DN 22, în partea de Nord - Est a satului Niculiţel (la poalele Dealului Piatra Roşie) pe str. Muzeului, nr. 1, monumentul este constituit dintr-o “Basilica” paleocreştină, ridicată la sfârşitul sec. IV (după anul 370), în timpul împăraţilor Valens şi Valentinianus, şi refăcută în vremea lui Theodosius al II - lea, la începutul sec. V, deasupra unei cripte paleocrestine. Cripta (construită pe locul unui mormânt mai vechi, din sec. trei al erei noastre), acoperită cu o cupolă hemisferică, cu pandantivi, încadrată la exterior de timpane, adăpostea două morminte martirice, suprapuse. La nivelul inferior se găseau osemintele a doi martiri, cu nume necunoscute, iar la nivelul superior, într-un sicriu colectiv, osemintele a patru martiri, ale căror nume (Zotikos, Attalos, Kamasis şi Philippos), ca şi calitatea de Martiri întru Christos (“Martyres Hristou”) sunt consemnate, pe peretii criptei.
Vestigiile arheologice atestă existenţa unei aşezari romano – bizantine, a cărei vechime se încadrează tot în sec. IV.
Edificiul face parte din categoria basilicilor cu trei nave şi “NARTEX” (VESTIBULUL BASILICII, PRONAOSUL), CU UN SPAŢIU DESCHIS LA FAŢADĂ, UN “ATRIUM”, ELEMENT EXTREM DE RAR ÎNTÂLNIT ÎN ZONA BALCANICO – PONTICĂ!
ÎN PLUS, ESTE CEL MAI VECHI EDIFICIU DE CULT CREŞTIN CU “NARTEX” (PRONAOS), DESCOPERIT PÂNĂ ÎN PREZENT!
 

Taguri: Basilica, mormant, paleocrestin, Niculiţel, nartex, pronaos, martiri, crestini, atrium,jooble.org