Francezii ne învaţă cum să promovăm vinurile şi celelalte produse agricole(821)


În cadrul protocolului tripartit încheiat între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Agence de Services et de Paiement (ASP) și FranceAgriMer (FAM), APIA a organizat, în perioada 6-7 februarie a.c., la București, seminarul privind programele de informare și promovare a produselor agricole și în special a vinurilor, pe piaţa internă şi pe pieţele ţărilor terţe.

Din partea FAM, au participat Cyrille Schweizer, șef al Departamentului Strategie și Cooperare Europeană și Internațională, și doamna Anne Haller, expert pentru programe de promovare produse viticole.

Principalele aspecte discutate au fost legate de autorizarea plăților, respectiv plata avansurilor şi justificarea parţială / finală a avansurilor, plățile intermediare, constituirea și executarea garanțiilor, tipuri de garanţii utilizate, tipuri de controale administrative, tehnice, contabile şi încadrarea acestora în categoria ,,controale la faţa locului”, modul concret de realizare a controalelor, monitorizarea programelor de promovare și derularea acestora.

De asemenea, s-au discutat noile propuneri la nivel european de reformare a politicii de promovare a produselor agricole, care vor duce la abrogarea Regulamentului (CE) nr. 3/2008, vizând: creşterea semnificativă a ajutorului alocat iniţiativelor de informare şi promovare în scopul creşterii competitivităţii agriculturii europene, stabilirea unei strategii europene de promovare care să ducă la o creştere a numărului de programe de promovare şi a fluxurilor comerciale cu produse agricole, simplificarea procedurilor administrative și facilitarea managementului programelor.
Colaborarea dintre agențiile de plăți din cele două state membre a început încă din anul 2007 și a avut ca scop acordarea de consiliere și suport tehnic și metodologic, de către partea franceză, în vederea îmbunătățirii continue a mijloacelor și metodelor de aplicare a politicilor comunitare în sectorul agricol.
 
jooble.org