Ce se votează astăzi în Consiliul Local Constanța(805)


Astăzi, începând cu ora 12.00, Consiliul local Constanța se întrunește în ședință ordinară, în stațiunea Mamaia.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanța pe anul 2013;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T.C. Constanța pe anul 2013;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.E.D.P.P Constanța pe anul 2013;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.D.E.T. Constanța pe anul 2013;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal Constanța pe anul 2014;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2014 ale R.A.D.E.T. Constanța;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.E.D.P.P. Constanța pe anul 2014;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T.C. Constanța pe anul 2014;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C.I.L.Confort Urban Constanța pe anul 2014;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.I.L.Confort Urban Constanța pe anul 2014;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
12. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Constanța doamnei Frîncu Elena.
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
13. Proiect de hotărâre privind reorganizarea activității Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța.
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
14. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități la transportul urban de călători în municipiul Constanța persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr.44/1994 și Legii nr.341/2004;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
15. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor minime pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe aflate în patrimoniul S.C.Confort Urban S.R.L.;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
17. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea art.1 din H.C.L.nr.499/23.12.2004 de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor dotări urbane, ecarisaj, dezinsecție-deratizare;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului public administrare creșe în subordinea Consiliului local municipal Constanța, aprobat prin H.C.L.M. nr.140/17.06.2013;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
19. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
20. Proiect de hotărâre privind repartizarea și schimbul unor spații de locuit din fondul locativ de stat;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
21. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2013;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
22. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.302/05.12.2013 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2014;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, aprobate prin H.C.L.nr.179/31.07.2013;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor noi unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță și asistență juridică în domeniul achizițiilor publice ;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
26. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.7/2013 privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a cantinei de ajutor social Constanța, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor procedurale interne pentru atribuirea contractelor de furnizare de servicii sau de lucrări în cadrul S.C.Confort Urban S.R.L.;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
28. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr.344/17.12.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;
inițiator:consilier local Răducu Popescu
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2014-2015;
inițiator: consilieri locali Răducu Popescu, Ciorbea Valentin, Cojoc Marioara, Candindatu Gabriel
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local de facturare a energiei termice de către R.A.D.E.T. Constanța la nivelul municipiului Constanța;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
31. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
inițiator:viceprimar Decebal Făgădău
32. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar;
inițiator: viceprimar Decebal Făgădău
33. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor terenuri în proprietate către Filip Constanța Floriana, Filip Mihai și Filip Matei conform deciziei civile nr.293/CA/2008 a Curții de Apel Constanța, definitivă și irevocabilă;
inițiator: viceprimar Decebal Făgădău
34. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanța în vederea înscrierii în Cartea Funciară;
inițiator: viceprimar Decebal Făgădău
35. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unor persoane din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aplicării Sentinței Civile nr.4046/01.11.2012 pronunțată de Tribunalul Constanța, irevocabilă prin Decizia Civilă nr.1056/10.06.2013 a Curții de Apel Constanța;
inițiator: viceprimar Decebal Făgădău
36. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare R.A.E.D.P.P. asupra unor imobile situate în municipiul Constanța;
inițiator: viceprimar Decebal Făgădău
37. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța;
inițiator: viceprimar Decebal Făgădău
38. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
inițiator: viceprimar Decebal Făgădău
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către S.C.Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri aparținând municipiului Constanța, în vederea construirii unor posturi de transformare, pe toată durata de existență a capacității energetice pentru alimentare cu energie electrică;
inițiator: viceprimar Decebal Făgădău
40. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța a unui teren situat în str. Scheia;
inițiator: viceprimar Decebal Făgădău
41. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unei suprafețe de teren situată în str.Romană nr.10;
inițiator: viceprimar Decebal Făgădău
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile(terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției ce urmează a fi încheiată între municipiul Constanța, pe de o parte și Fin.Co.Ge.Ro.SPA. Catania și S.C.House 3000 Real Estate Investment S.R.L., pe de altă parte, cu privire la executarea contractelor de concesiune nr.38133/15.06.2000 și nr.38134/15.06.2000 și stingerea unor litigii dintre părți;
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
44. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre
jooble.org