„Ajutorul necuvenit” luat de la stat, pentru diferenţa de acciză la motorină, în agricultură, va fi sancţionat şi recuperat! Cererile pentru ultimul trimestru al anului trecut se depun până la sfârşitul lunii(1191)


Până la 31 ianuarie a.c. (inclusiv) se mai pot depune, la APIA, cererile pentru ajutorul de stat, prin rambursare, a diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură, pentru trimestrul IV al anului trecut, 2013.
Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza - standard şi acciza - redusă (stabilită la 21,00 euro / 1.000 litri), pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.
Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi de documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1229/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit Ordinului MADR nr. 1229/2013 cu modificările şi completările ulterioare, „cantitatea de motorină nu poate depăşi 40% din cantitatea totală calculată şi stabilită conform acordului prealabil rectificativ, pentru cererile de acord prealabil pentru finanţare aferente anului agricol 2013-2014”.
În cazul în care documentele justificative privind achiziţia de motorină anexate la cererea de plată trimestrială pentru rambursare aferentă anului 2013 nu acoperă cantitatea calculată şi stabilită prin acordul prealabil rectificativ pentru anul 2013, diferenţa se reportează pentru anul 2014.
Cantităţile de motorină ce beneficiează de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare se stabilesc prin ordin al ministrului cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.

 

„Ajutorul NECUVENIT” va fi recuperat de la cei care au declarat date nereale, aceştia nemaibeneficiind de acest sprijin financiar în următorii trei ani!

 

„Ajutor NECUVENIT” reprezintă orice sumă care, în urma verificărilor efectuate de către APIA sau de către alte instituţii abilitate, se constată că a fost acordată beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale.
Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date NEREALE, pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani. Totodată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat.
 
jooble.org