Un creator din domeniul muzicii a primit o diplomă de onoare

Un creator din domeniul muzicii a primit o diplomă de onoare(1401)


Centrul cultural judeţean Constanţa "Teodor T. Burada" a conferit astăzi, o Diplomă de onoare prof.univ.dr. Dragoş Alexandrescu, pentru întreaga sa operă culturală dedicată Dobrogei, la împlinirea vârstei de 90 de ani

Compozitorul, teologul, dirijorul, bizantinologul şi profesorul universitar Dragoş Alexandrescu, unul dintre cei mai reprezentativi creatori din domeniul muzicii dobrogene, s-a născut la 16 ianuarie 1924 la Constanţa dintr-o familie de muzicieni. Studiile muzicale le-a început la Constanţa (1931 – 1941) cu Natalia Margariti – Funduca (pian), continuându-le la Conservatorul din Bucureşti (1948 – 1954) cu George Breazul (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu (armonie), Alfred Mendelsohn (contrapunct, compoziţie), Theodor Rogalski (orchestraţie), Zeno Vancea şi Adriana Sachelarie (istoria muzicii), Harry Brauner şi Tiberiu Alexandru (folclor), Irina Lăzărescu şi Eugenia Ionescu (pian), Ion Ghiga şi Paul Jelescu (citire de partituri). Este absolvent al Facultăţii de Agronomie din Bucureşti (1949). Dirijor al corului Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Constanţa, psalt şi dirijor al corului Bisericii Parcul Domeniilor din Bucureşti (1944 – 1949), hirotonit diacon la Huşi şi slujitor la catedrala Episcopală din Huşi (1947 – 1949), redactor şef la Biblioteca muzicală a Radiodifuziunii Române din Bucureşti (1949 – 1951), preparator (1950 – 1958), asistent (1958 – 1962), lector (1962 – 1968), conferenţiar (1968 - 1990) şi profesor (1990 – 2004) la catedra de teorie-solfegiu la Conservatorul din Bucureşti, diacon la Biserica Sfântul Gheorghe Vechi din Bucureşti (din 1991). La 1 ianuarie 1950 devine membru al Uniunii Compozitorilor din România. A fondat şi a condus Cenaclul muzical din Constanţa (1963 – 1989). A susţinut nenumărate conferinţe şi comunicări ştiinţifice. A compus muzică pentru filme documentare. Este membru onorific în HONORARY EDUCATIONAL ADVISORY BOARD, din THE AMERICAN BIOGRAPHICAL INSTITUTE, North Carolina, S.U.A. (1984). Are o impresionantă operă de creaţie muzicală: vocal-simfonică, muzică simfonică, de cameră, prelucrări de folclor pentru orchestră populară, muzică corală religioasă şi laică, muzică vocală(voce şi pian), lucrări didactice, lucrări dedicate bizantinologiei. Cea mai mare parte a copleşitoarei sale opere este inspirată sau dedicată Dobrogei căreia i-a pus în valoare uriaşul patrimoniu de valori artistice. Locului natal i-a închinat în 1954 Simfonia „Dobrogea”, poemele simfonice „Adamclisi”,”Histria” ş.a.
La această importantă aniversare, omagiindu-i întreaga activitate culturală, Centrul cultural judeţean Constanţa „Teodor T.Burada”, prin prof.Doina Voivozeanu, directoare, i-au oferit maestrului Dragoş Alexandrescu împreună cu diploma de onoare şi o lucrare plastică realizată de profesorii instituţiei.
jooble.org