Cum puteți să munciți în Germania

Cum puteți să munciți în Germania(860)


Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă din Constanța anunță că EURES România dispune de 80 de posturi pentru lucrătorii calificați în domeniul hotelier — gastronomic, care doresc să desfășoare o activitate sezonieră în Germania, pentru care se va organiza selecție la București în data de 6 martie 2014.

Compania germană Europa Park oferă locuri de muncă pentru următoarele meserii: barman (10 de posturi), ospătar/personal servire clienți (20 de posturi), bucătar (40 de posturi) și supraveghetor de noapte (10 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de barman, ospătar și bucătar sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experiența în domeniu de cel puțin 2 ani și cunoștințe bune/foarte bune de limba germană (nivel B1/B2). Pentru posturile de supraveghetor de noapte persoanele interesate trebuie să fi urmat cursuri de management în domeniul hotelier și să aibă atât cunoștințe foarte bune de limba germană (nivel B2), cât și cunoștințe de limba engleză și limba franceză.

Angajarea se face pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și 1 an în funcție de ocupație, începând cu luna aprilie 2014. Salariul oferit este în conformitate cu tariful prevăzut în contractul colectiv de muncă în domeniu, iar orele suplimentare sunt remunerate în avans. Angajatorul asigura cazarea și oferă programe de formare profesională, promoții și servicii complementare.

Persoanele care corespund cerințelor posturilor oferite trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța, strada Lacului nr. 14, telefon 0241.481553.

Înscrierea în baza de date pentru munca în străinătate se realizează pe baza următoarelor documente: cerere tip (se completează la sediul Agenției de Ocupare a Forței de Muncă); copie act de identitate sau pașaport (valabilitate minim 6 luni); C.V model Europass (cu fotografie) în limba germană (Lebenslauf); cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni); adeverința de la medicul de familie, cu mențiunea ”Clinic sănătos / Apt pentru muncă”.

 


  
jooble.org