Majorări de întârziere pentru neplata taxei de habitat(805)


Având în vedere faptul că ultima zi pentru achitarea taxei de habitat, aferentă semestrului II al anului 2013, a fost 31 decembrie 2013, declarată liberă prin Hotărâre de Guvern, termenul scadent a fost prelungit până la data de 06 ianuarie 2014, inclusiv.

Astfel, începând de azi, 07 ianuarie 2014, se percep majorări de întârziere, în valoare de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună.

Menţionăm faptul că pentru plata integrală a taxei de habitat, aferentă anului 2014, până la data de 31 martie, inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

De asemenea, taxa de habitat se poate achita în două rate egale, respectiv: rata I, până la data de 30 iunie, incusiv şi rata II, până la data de 31 decembrie, inclusiv, dar şi eşalonat, pentru fiecare lună în parte. 
jooble.org