Crescătorii de păsări pot lua credite de lucru, cu adeverinţă de la APIA(1029)


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte beneficiarilor „Măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul b: păsări” că a încheiat convenţii cu băncile româneşti, privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente.

Prin încheierea acestor convenţii, APIA emite, la cererea solicitantului, o adeverinţă, prin care confirmă că acesta din urmă a depus cerere de ajutor pentru „Măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul b: păsări”, valoarea ajutorului din cerere, precum şi valoarea decontului justificativ, depus de către solicitant la APIA, în perioada 16 ianuarie – 15 februarie 2013. Cu această adeverinţă, clientul se prezintă la unitatea de creditare.
Agenţia de Plăţi şi Interventie pentru Agricultură a încheiat, până la această dată, convenţii cu următoarele bănci: CEC Bank S.A, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Banca Română pentru Dezvoltare, Banca Italo Romena SpA, Unicredit Ţiriac Bank SA., Banca Comercială Română, Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop, OTP Bank, Banca Comercială Carpatica, Bancpost, Piraeus Bank Romania SA, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România.
Valoarea creditului acordat de către instituţiile financiar bancare va fi de până la 90% din valoarea decontului justificativ, prezentat în adeverinţa emisă de APIA, conform “Anexei 1” şi cu încadrarea în limita sumei cuvenite din “Plăţile privind bunăstarea animalelor – pachetul b – păsări”, denominate în lei astfel:
a) pentru creditele acordate de bancă până la data de 31.12.2013 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană în ziua anterioara datei solicitării creditului;
b) pentru creditele acordate de bancă începând cu data de 01.01.2014 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană din data de 31.12.2013.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii garantează 80% din valoarea creditului contractat de fermier.

Banca (creditorul) are dreptul de a impune, pe lângă o serie de adeverinţe /acte doveditoare necesare dosarului, propriile condiţii de creditare, stabilite de către creditor şi aprobate de către Banca Naţională a României. Aici sunt incluse şi garanţii pe care creditorul le poate solicita din partea beneficiarului (fermierului).
APIA ţine să reitereze recomandarea adresată potenţialilor beneficiari, interesati să îşi aleagă creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare bancă, pentru a obţine condiţiile de finanţare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale.
jooble.org