Cei care nu și-au plătit taxa de liniște au motive să fie neliniștiți(1016)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe Locale (SPIT) Constanţa aduce la cunoştinţa contribuabililor că a fost demarată o campanie de verificare a taxei pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice.
Astfel, operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi persoanele juridice care desfăşoară activităţi economice pe raza Municipiului Constanţa, în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă au primit înştiinţări cu privire la obligativitatea prezentării la sediul SPIT din str. Sulmona nr. 22 în vederea clarificării situaţiei fiscale.


Pentru impunerea la plata taxei pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice, contribuabilii sunt rugaţi să prezinte următoarele documente:
- “Declaraţia privind privind taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice”
- actele cu privire la deschiderea punctelor de lucru, respectiv: hotărârile A.G.A, încheierile de rezoluţie, certificatele de înregistrare menţiuni;
- actele de deţinere a spaţiilor aferente sediului social şi a punctelor de lucru, precum şi schiţele activelor vizate de o persoană autorizată;
- certificatul constantor emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte activitatea care se desfăşoară la punctele de lucru;
- copie după Certificatul de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
- B.I./C.I. reprezentant legal;
- ştampila.

Toate aceste documente se ştampilează şi toate copiile se vizează ”conform cu originalul”.

Contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiilor în termen de 30 de zile de la înfiinţarea sau de la intervenirea oricăror modificări ce conduc la recalcularea taxei datorate.

Constituie contravenţii: depunerea peste termen sau nedepunerea declaraţiilor, depunerea cu informaţii eronate şi nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.
Aceste contravenţii se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

În caz de neprezentare la ghişeele instituţiei, se va proceda la impunerea din oficiu şi întocmirea procesului verbal de constatare a contravenţiei.
jooble.org