Făgădău și Dragomir, incompatibili!

Făgădău și Dragomir, incompatibili!(732)


Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a 2 aleși locali: FĂGĂDĂU DECEBAL (Viceprimar al Municipiului Constanța, Jud. Constanța) și DRAGOMIR NICOLAE CRISTINEL (Vicepreședintele Consiliului Județean Constanța), ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcții și calități, contrar prevederilor legale, după cum urmează:

1) FĂGĂDĂU DECEBAL s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 februarie 2009 - 27 iulie 2012, întrucât a deținut, simultan, funcția de Viceprimar al Municipiului Constanța, Jud. Constanța, și calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul S.C. RAJA S.A. Astfel, FĂGĂDĂU DECEBAL nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „funcția de viceprimar [...] este incompatibilă cu [...] funcția de reprezentant al unității administrativ teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local [...]”.

2) DRAGOMIR NICOLAE CRISTINEL s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iunie 2008 – 15 ianuarie 2010, întrucât a deținut, simultan, funcția de Vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța și calitatea de administrator la S.C. CAZARE LA MARE S.R.L. Astfel, DRAGOMIR NICOLAE CRISTINEL nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „funcția de vicepreședinte de consiliu județean este incompatibilă cu funcția de [...] administrator [...] la societățile comerciale, [...]”.


Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Ambele persoane au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
jooble.org