Haos pentru obținerea subvenției. Informații utile pentru benficiarii ajutoarelor de caldură

Haos pentru obținerea subvenției. Informații utile pentru benficiarii ajutoarelor de caldură(1921)


Noile condiții de acordare a ajutorului pentru căldură a creat haos, mulți constănțeni neînțelegând exact ce documente sunt necesare pentru a justifica că se încadrează în prevederile legale pentru a beneficia de subvenție. În aceste împrejurări, în urma multor neclarități pe care beneficiarii ajutoarelor de încălzire le-au avut privind întocmirea dosarelor, reprezentanții Primăriei Constanța au venit cu mai multe precizări. Pentru a fi pe înțelesul tuturor acestea sunt formulate sub forma unor întrebări și răspunsuri.


1. Contractele de comodat trebuie autentificate la notar?
Răspuns: DA

2. Contractele de închiriere trebuie înregistrate la Administrația Financiară?
Răspuns: DA, se înregistrează la sediul Administrației Financiare de pe str. I.G. Duca nr. 18.

3. Moștenitorii care încă nu au dezbătut succesiunea după proprietarul locuinței pentru care solicită ajutor de încălzire pot beneficia de acest ajutor (chiar dacă au mutația pe buletin la acea adresă)?
Răspuns: NU pot beneficia de ajutor de încălzire acordat de guvern în conditiile O.U.G. 70/2011 cu modificările și completarile ulterioare, ci doar de ajutorul acordat de la bugetul local, în baza Hotărârilor de Consiliu. Excepție fac abonatii CONGAZ – aceștia nu pot beneficia de ajutor nici de la bugetul local.

4. Persoanele care nu sunt proprietari ai locuinței pentru care solicită ajutorul pentru încălzire, și nu au încheiate contracte de închiriere sau comodat cu proprietarii, trebuie să prezinte declarația notarială de la proprietar chiar dacă au mutația pe buletin la adresa respectivă?
Răspuns: DA, trebuie să prezinte copie după actul de proprietate și declarația notarială a cel puțin unuia dintre proprietarii trecuți în actul de proprietate, prin care acesta este de acord ca titularul cererii de ajutor de încălzire să locuiască în fapt împreună cu familia sa la adresa respectivă și să participe la cheltuielile de întreținere.

5. Persoanele care locuiesc cu chirie la RAEDPP și care nu au contractele de închiriere valabile (prelungite la zi) pot beneficia de ajutorul de încălzire de la guvern?
Răspuns: NU, aceste persoane vor beneficia doar de ajutorul acordat de la bugetul local, în baza Hotărârilor de Consiliu. Excepție fac abonații CONGAZ – aceștia nu pot beneficia de ajutor nici de la bugetul local.

6. Persoanele menționate în formularul de cerere care au adresa de domiciliu înscrisă în actele de identitate în altă localitate decât Constanța, trebuie să depună adeverința eliberată de primăria de domiciliu din care să reiasă că nu au solicitat ajutor de încălzire în iarna 2013 – 2014 de la primăria respectivă?
Răspuns: DA, este obligatoriu

7. Persoanele care locuiesc împreună în același imobil și aceeași adresă, și există același act de proprietate sau contract de închiriere, chiar dacă sunt mai multe familii, pot depune câte o cerere de ajutor pentru fiecare familie?
Răspuns: NU, se declară într-un singur formular de cerere toate persoanele care locuiesc la adresa respectivă, cumulandu-se corespunzator atât veniturile, cât și bunurile. La adresa respectivă trebuie să existe o singură modalitate de încălzire.

8. Ce adresă se va menționa în formularul de cerere: adresa înscrisă în actele de identitate sau adresa pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire?
Răspuns: Întotdeauna se trece adresa pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire.

9. Se solicită asigurarea obligatorie a locuinței?
Răspuns: Pentru a putea beneficia de ajutor de încalzire NU este obligatorie polița de asigurare a locuinței.

10. Persoanele care dețin, cumulat pe familia menționată în cerere, doar o cotă parte dintr-o mașină mai nouă de 10 ani, pot beneficia de ajutorul de încălzire de la guvern?
Răspuns: NU, aceste persoane vor beneficia doar de ajutorul acordat de la bugetul local, în baza Hotărârilor de Consiliu. Excepție fac abonații CONGAZ – aceștia nu pot beneficia de ajutor nici de la bugetul local. Aceste persoane vor bifa corespunzătorîin formularul de cerere la pag 11;

11. Pentru mașinile deținute in proprietate sau folosință (inclusiv cele achizitionate în sistem leasing) de oricare din persoanele menționate în formularul de cerere se depune copie după talon sau după cartea de identitate a mașinii?
Răspuns: Se depune copie după actul (talon sau carte de identitate) din care să reiasă clar ANUL DE FABRICAȚIE

12. Persoanele care dețin, cumulat pe familia menționată în cerere, pe lângă locuința de domiciliu, și o cotă parte (indiferent de mărimea acesteia) dintr-o altă clădire sau spațiu locativ, pot beneficia de ajutorul de încălzire de la guvern?
Răspuns: NU, aceste persoane vor beneficia doar de ajutorul acordat de la bugetul local, în baza Hotărârilor de Consiliu. Excepție fac abonații CONGAZ – aceștia nu pot beneficia de ajutor nici de la bugetul local. Aceste persoane vor bifa corespunzator în formularul de cerere la pag 11;

13. Persoanele care nu realizează venituri trebuie să solicite adeverință de la Administrația Financiară de pe str. Tulcei nr. 4?
Răspuns: NU, aceste persoane vor fi verificate de Primărie în toate bazele de date obținute pe bază de protocol, inclusiv la Administrația Financiară.

14. Este necesară adeverinta de la APIA pentru renta viageră agricolă?
Răspuns: NU, există protocol de colaborare între Primărie și APIA și verificările se fac în baza de date; pe formularul de cerere se va declara la codul 78 media lunară a rentei viagere în lei obținută pe anul 2013 (valoarea anuală totală se împarte la 12 luni)

15. Cine trebuie să solicite adeverințe de venit de la Administrația Financiară de pe str. Tulcei nr. 4, și cum se declară venitul menționat pe acestea?
Răspuns: Trebuie să solicite adeverințe de venit de la Administrația Financiară de pe str. Tulcei nr. 4 NUMAI persoanele care realizează codurile de venit menționate în formularul de cerere cu numerele de cod 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Se vor trece NUMAI veniturile estimate pe anul 2013, și anume media lunară a acestora (valoarea estimată anuală împărțită la 12 luni)

16. Persoanele care au depozite bancare mai mari de 3.000 lei mai pot beneficia de ajutor de încălzire, și unde se declară depozitul respectiv?
Răspuns: NU, aceste persoane vor beneficia doar de ajutorul acordat de la bugetul local, în baza Hotărârilor de Consiliu. Excepție fac abonații CONGAZ – acestia nu pot beneficia de ajutor nici de la bugetul local.
Aceste persoane vor scrie de mână la sfârșitul formularului de cerere la pag 12 în josul paginii că dețin depozit bancar mai mare de 3.000 de lei; Toate persoanele care dețin depozite bancare, indiferent de mărimea acestora, au obligația să declare dobânda lunară aferentă depozitului, la codul de venit 77; dovada se face cu extrasul de cont corespunzator

17. În situația în care terenul deținut de familia menționată în formularul de cerere este dat în arendă ce acte doveditoare trebuie să prezinte?
Răspuns: Adeverința de la arendaș din care să reiasă suma în lei, iar dacă obține și produse, arendașul va trece și valoarea de piață a acestora. Familia respectivă nu va mai declara și terenul pe care-l are dat în arendă.

18. Persoanele care dețin în proprietate terenuri pe care îl cultivă personal (nu sunt date în arendă), animale, păsări etc, cum declară aceste bunuri și ce acte doveditoare aduc?
Răspuns: Aceste bunuri se bifează corespunzator la pag 11 – 12 din formularul de cerere și se trece, suprafața (hectare) sau numarul de animale/păsări. Se atașează actul de proprietate al terenurilor și actul din care să reiasă numărul de animale/păsări, iar primăria va calcula valoarea netă de producție. Dacă această valoare calculată depașește 1.000 de euro pentru familii și 2.500 de euro la persoana singură, atunci aceste persoane vor beneficia doar de ajutorul acordat de la bugetul local, în baza Hotărârilor de Consiliu. Excepție fac abonații CONGAZ – aceștia nu pot beneficia de ajutor nici de la bugetul local.
jooble.org