Consiliul Local al municipiului Medgidia este convocat în ședința ordinară din data de 26 mai 2022, ora 16.30

Consiliul Local al municipiului Medgidia este convocat în ședința ordinară din data de 26 mai 2022, ora 16.30(169)PROIECTUL ORDINII DE ZI
privind ședința ordinară din data de 26 mai 2022, ora 16: 30


PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 114/12.05.2022 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, la 31.12.2021.
 2. Proiect de hotărâre nr. 115/12.05.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, la 31.03.2022.
 3. Proiect de hotărâre nr. 116/12.05.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110473 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110473.
 4. Proiect de hotărâre nr. 117/12.05.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110619 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110619.
 5. Proiect de hotărâre nr. 118/12.05.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110597 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110597.
 6. Proiect de hotărâre nr. 119/12.05.2022 privind împuternicirea Primarului municipiului Medgidia să facă modificări ale funcțiilor publice și ale funcțiilor contractuale în cadrul compartimentelor aparatului de specialitate.
 7. Proiect de hotărâre nr. 120/16.05.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 6137/10.05.2022.
 8. Proiect de hotărâre nr. 121/16.05.2022 privind schimbul unor spații de locuit în regim de închiriere pentru tineri, spații construite de Agenția Națională pentru Locuințe.
 9. Proiect de hotărâre nr. 122/16.05.2022 privind închirierea unui spațiu cu altă destinație decât locuință, aparținând domeniului privat al municipiului Medgidia, situat în Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, județul Constanța, către Alianța Național Țărănistă.
10. Proiect de hotărâre nr. 126/17.05.2022 privind aprobarea documentației de urbanism „ELABORARE P.U.Z. – ZONA SPITAL”.
11. Proiect de hotărâre nr. 127/17.05.2022 privind aprobarea documentației de urbanism „ELABORARE P.U.Z. – REGLEMENTARE IMOBIL TEREN CU NUMĂR CADASTRAL 105528 CU FUNCȚIUNI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, SERVICII, COMERȚ ȘI AGREMENT ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”.
12. Proiect de hotărâre nr. 128/17.05.2022 privind modificarea și completarea Statutului municipiului Medgidia.
13. Proiect de hotărâre nr. 130/18.05.2022 privind împuternicirea Directorului executiv al Poliției Locale a municipiului Medgidia să facă modificări ale funcțiilor publice și ale funcțiilor contractuale în cadrul compartimentelor Poliției Locale a municipiului Medgidia.
14. Proiect de hotărâre nr. 131/24.05.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.

DIVERSE
Solicitarea nr. 14027/20.04.2022.
Solicitarea nr. 14028/20.04.2022.

 

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia
 
jooble.org