Consilierii locali ai comunei Valu lui Traian  sunt convocați în ședință de consiliu local în data de 11.03.2022 ora 12.00

Consilierii locali ai comunei Valu lui Traian sunt convocați în ședință de consiliu local în data de 11.03.2022 ora 12.00(288)


Întrunirea va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local, cu luarea măsurilor de siguranţă care se impun situaţiei actuale (purtarea de măşti) în contextul epidemiei de coronavirus şi pentru prevenirea riscului de răspândire la nivelul comunei Valu lui Traian a infecţiei cu virusul SARS-COV-2.

Pe ordinea de zi se găsesc următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării BUGETULUI LOCAL pe anul 2022, aprobat prin H.C.L. nr.24/ 08.02.2022, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale organizată la nivelul comunei Valu lui Traian, aprobată prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2022, însușit și aprobat prin H.C.L. nr.9/14.01.2022.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Cosntanta, în vederea desfășurării unor activități specifice domeniului ordinii și siguranței publice.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Crucea Rosie, în vederea desfășurării unor acțiuni umanitare.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

6. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii -„Construire CREȘĂ mică, str. Socului, nr.6, sat Valu lui Traian, comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa”

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.392/14.12.2011 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin A.N.L. în comuna Valu lui Traian.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea CERERII de FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV, aferente obiectivului de investiții: ”Realizare rețea de alimentare cu gaze, inclusiv branșamente, Cartier Calea Dobrogei nr.448, localitatea Valu lui Traian, județul Constanța”, pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de investiții ”Anghel Saligny”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea CERERII de FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV, aferente obiectivului de investiții: ” Realizare rețea de alimentare cu gaze, inclusiv branșamente, Zona lotizata F, localitatea Valu lui Traian, județul Constanța”, pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de investiții ”Anghel Saligny”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea CERERII de FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV, aferente obiectivului de investiții: ” Realizare rețea de alimentare cu gaze, inclusiv branșamente, Zona industrială, localitatea Valu lui Traian, județul Constanța”, pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de investiții ”Anghel Saligny”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea CERERII de FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV, aferente obiectivului de investiții: ” Realizare rețea de alimentare cu gaze, inclusiv branșamente, Cartier Amurgului și alte străzi din vatra satului, localitatea Valu lui Traian, județul Constanța”, pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de investiții ”Anghel Saligny”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

8. Diverse

– Raportul de control nr.4714/22.02.2022 încheiat în urma verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.48/12.12.2017 emisă de Camera de Conturi a județului Constanța.

Intocmit:

Secretar general comună,

DRAGOE ILONA-IRINA
jooble.org