Concurs pentru ocuparea unor posturi didactice la Mangalia(873)


Începând de ieri și până la sfârșitul lunii, la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia se organizează concurs de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
 

Centrul de concurs nr. 5 de la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia este constituit prin decizia I.S.J Constanţa, din asocierea temporară a următoarelor unităţi de învăţământ:
- Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” 23 August
- Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” Albeşti cu structurile Arsa, Vârtop, Cotu Văii
- Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu” Dulceşti cu structura Moşneni
- Şcoala Gimnazială nr. 1 Limanu
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Mangalia
- Grădiniţa cu program normal nr. 2, structură a Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia
- Şcoala Gimnazială nr. 3 Mangalia
- Şcoala Gimnazială Specială Sanatoriu
- Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia
- Şcoala Gimnazială nr. 1 Darabani
- Liceul Teoretic Negru Vodă
- Grădiniţa cu program normal Negru Vodă
- Şcoala Gimnazială nr. 1 Pecineaga cu structura Vânători
- Şcoala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia
- Colegiul Economic Mangalia


Probele practice şi inspecţiile speciale la clasă se susţin în unităţile de învăţământ la care s-au vacantat posturi, iar proba scrisă se susţine la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia în data de 28.10.2013, începând cu ora 10.00. Tot la centrul de concurs se fac şi înscrierile şi se verifică dosarele de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, constituită din directori ai unităţilor de învăţământ care fac parte din asocierea temporară.
 
jooble.org