Ordine de zi - 
 Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Medgidia convocată pentru data de 28.01.2021, ora 16.30

Ordine de zi - Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Medgidia convocată pentru data de 28.01.2021, ora 16.30(565)


 I. Proiecte de hotărâri:

 1.  Proiectul de hotărâre nr. 4 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 1.037.029,59 lei la data de 31.12.2020 - inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia A

 2.  Proiectul de hotărâre nr. 5 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2021, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat - inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia D

 3. Proiectul de hotărâre nr. 6 privind organizarea rețelei şcolare a unităților de învățământ de pe raza municipiului Medgidia, județul Constanța, pentru anul şcolar 2021-2022 - inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia D

 4.  Proiectul de hotărâre nr. 7 privind actualizarea componenței Comisiei Locale de ordine publică, constituită la nivelul municipiului Medgidia, județul Constanța - inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia C

 5.  Proiectul de hotărâre nr. 8 privind completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța”- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia C

 6.  Proiectul de hotărâre nr. 9 privind aprobarea modificării poziției nr. 167 a Anexei nr. 3 la procesul verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin H.C.L. nr. 31/2013 - inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia A, B

 7.  Proiectul de hotărâre nr. 10 privind aprobarea modificării poziției nr. 170 a Anexei nr. 3 la procesul verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin H.C.L. nr. 31/2013 - inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia A, B

 8.  Proiectul de hotărâre nr. 11 privind aprobarea modificării poziției nr. 216 a Anexei nr. 3 la procesul verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin H.C.L. nr. 31/2013 - inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia A, B

 9.  Proiectul de hotărâre nr. 15 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2021- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia

 10. Proiectul de hotărâre nr. 16 privind contractarea serviciilor juridice de consultanță și împuternicirea primarului să semneze contractul având ca obiect servicii juridice de consultanță - inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia A, C

11. Proiectul de hotărâre nr. 17 privind contractarea serviciilor juridice de asistență și/sau reprezentare, pentru apărarea intereselor Municipiului Medgidia, ale Primarului Municipiului Medgidia și ale Consiliului Local al Municipiului Medgidia în litigiile existente și viitoare - inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia A, C


   II. Diverse:

Notă de informare nr. 59/25.01.2021 a Liceului Tehnologic “ Dragomir Hurmuzescu” Medgidia
 
jooble.org