Consiliul Local al municipiului Constanța s-a întrunit astăzi, 09.11.2020, în prima ședință ordinară din mandatul 2020 - 2024

Consiliul Local al municipiului Constanța s-a întrunit astăzi, 09.11.2020, în prima ședință ordinară din mandatul 2020 - 2024(161)


În cadrul ședinței au depus jurământul consilierii locali Cristian Mihăilescu și Stavăr-Vergea Romeo, care au absentat la constituirea Consiliului Local.

Din rândul consilierilor locali PNL a fost ales pentru funcția de viceprimar Ionuț Rusu, desemnat, de asemenea, să exercite primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului. Din partea alianței USR-PLUS, Florin-Daniel Cocargeanu este cel care va ocupa funcția de viceprimar pentru următorii 4 ani.

În cadrul ședinței au fost constituite și Comisiile permanente de specialitate ale Consiliului Local. Astfel, componența comisiilor este următoarea:

Comisia nr. 1 - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța:

Dumitru Caragheorghe
Teodor Popa
Ionuț Rusu
Stere Hira
Marian-Octavian Șerbănescu

Comisia nr. 2 - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură:

Daniel-Gigi Tatu
Cristiana Popescu
Mihaela Andrei
Florin-Cătălin Iacob
Costin-Ioan Răsăuțeanu

Comisia nr. 3 - Comisia pentru servicii publice, comerț, turism și agrement:

Iulian Călin
Cristian Omocea
Stere Hira
Alexandru-Marian Nazîru
Aura-Cerasela Badea
Ioana-Claudia Dobre
Cristian Mihăilescu

Comisia nr. 4 - Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială:

Adriana-Teodora Câmpeanu
Mirela Garip
Romeo Stavăr-Vergea
Irinela Nicolae
Liviu Merdinian

Comisia nr. 5 - Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului:

Adriana Arghirescu
Mihai Ochiuleț
Costin-Valeriu Avătavului
Alexandru-Marian Nazîru
Florin-Daniel Cocargeanu
Dede Perodin
Cristian Tincu
jooble.org