Consiliul Local al Municipiului Medgidia este convocat ȋn ședinţă extraordinară pentru data de 18 august 2020, ora 17.00

Consiliul Local al Municipiului Medgidia este convocat ȋn ședinţă extraordinară pentru data de 18 august 2020, ora 17.00(550)


Proiectul ordinii de zi – Anexa la Dispozitia nr. 644/13.08.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia ȋn ședinţă extraordinară pentru data de 18 august 2020, ora 17.00

       

Proiectul de hotarare nr. 104 privind aprobarea proiectului Acordarea de sprijin financiar – FIV – “O nouă şansă”- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A,C, D

Proiectul de hotarare nr. 105 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – DALI pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea şi modernizarea Pieţei publice din municipiul Medgidia” - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: B

Proiectul de hotarare nr. 106 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – DALI pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare, modernizare infrastructură rutieră – sate Valea Dacilor şi Remus Opreanu din municipiul Medgidia - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

Proiectul de hotarare nr. 107 privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere a unui imobil construcţiei şi teren, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi includerea în domeniul public al Municipiului Medgidia cu destinaţia sediu administrativ- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A,B

Proiectul de hotarare nr. 109 privind încheierea unor contracte de asistare, consiliere şi reprezentare juridică, pentru apărarea intereselor municipiului Medgidia şi ale autorităţii publice locale deliberative- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A,C

Proiectul de hotarare nr. 110 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia pentru anul 2020 - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotarare nr. 111 privind aprobarea parteneriatului din cadrul proiectului “Creşterea performanţei in administraţia publică a municipiului Medgidia prin crearea şi implementarea de instrumente, mecanisme şi politici publice adecvate”, Cod apel: POCA/661/2/1/, CP13/2019 pentru regiunile mai puţin dezvoltate - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A,C

Proiectul de hotarare nr. 112 privind aprobarea proiectului “Creşterea performanţei in administraţia publică a municipiului Medgidia prin crearea şi implementarea de instrumente, mecanisme şi politici publice adecvate”, şi aprobarea valorii eligibile a proiectului şi a contribuţiei proprii - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotarare nr. 113 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal- construire Bază sportivă tip I, municipiul Medgidia, judeţul Constanţa - initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

 


PRIMAR,
VALENTIN VRABIE


Redactat Secretar general municipiu,
Jr. Nesrin Geafar
 
jooble.org