Taxa de habitat poate fi achitată lunar(700)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa reaminteşte contribuabililor că taxa de habitat poate fi achitată lunar, până la data de 31 decembrie, inclusiv.

 

După termenul scadent sus-menţionat, se vor percepe majorări de întârziere în valoare de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent sus-menţionat şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

 

Incepând cu anul 2014, contribuabilii care plătesc integral taxa de habitat, până la data de 31 martie, inclusiv, beneficiază de bonificaţie de 10%.
jooble.org