Lansare proiect „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”

Lansare proiect „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”(398)


   În data de 17 februarie 2020 a fost semnat de către Unitatea Administrativă Teritorială Municipiul Constanța, în calitate de Beneficiar, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar contractul de finanțare nr. 5091 aferent proiectului „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”, Cod SMIS 129224.

Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4: “Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile“, Prioritatea de investiții 4E „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare“, Obiectiv specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia” are o valoare totală de 91.361.641,40 lei, toate cheltuielile fiind eligibile în proporție de 100%. Contribuția financiară a Uniunii Europene la realizarea proiectului din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 77.657.395,19 lei, respectiv 85% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, 11.877.013,37 lei sunt alocați din bugetul național, respectiv 13% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile iar 1.827.232,84 lei reprezintă contribuția Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Constanța, 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

 

Durata de implementare a proiectului este de 58 luni, respectiv 08.07.2017 - 30.04.2022 și urmărește îndeplinirea următoarelor obiective și rezultate:

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea mobilității urbane în municipiul Constanța, prin resistematizarea infrastructurii de transport corespunzătoare arterelor rutiere: Bd. 1 Decembrie 1918 și Bd. Alexandru Lăpușneanu, în vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul, prin creșterea atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale, precum și adaptarea la nevoile persoanelor cu dizabilități și mobilitate redusă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Creșterea atractivității transportului public, a deplasărilor pietonale și cu bicicleta, precum și a procentului de utilizare a acestor moduri de transport în cadrul distribuției modale a deplasărilor, cu 5,5% pentru transportul public, respectiv cu 3,0% pentru deplasările cu bicicleta și pietonale, în primul an după finalizarea implementării proiectului;

2. Creșterea atractivității și accesibilității deplasărilor cu transport public, precum și creșterea eficienței serviciului, prin realizarea de benzi de circulație dedicate transportului public, cu o lungime totală de 11.174 m;

3. Îmbunătățirea condițiilor de transport public, respectiv creșterea confortului și siguranței deplasărilor cu transportul public, prin repararea străzilor studiate, asigurându-se reabilitarea unei suprafețe de carosabil de 142.956 mp;

4. Creșterea atractivității și siguranței deplasărilor pe bicicletă, prin introducerea infrastructurii specifice acestui mod de deplasare, respectiv prin realizarea de piste de biciclete pe o lungime de 7.787 m;

5. Creșterea atractivității și siguranței deplasărilor pietonale prin reabilitarea trotuarelor pe o suprafață de 44.940 mp;

6. Reducerea emisiilor GES cu 1,4% față de scenariul fără proiect, pentru primul an după finalizarea implementării proiectului.

 

Rezultatele / indicatori de realizare:

1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu 1,4% după primul an de la finalizarea proiectului, respectiv 1,5 % după perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la finalizare);

2. Creșterea anuală estimată a numărului de deplasări cu transportul public cu 5,5% după primul an de la finalizarea proiectului, respectiv 7,5 % după perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la finalizare);

3. Creșterea anuală estimată a numărului de deplasări cu bicicleta cu 16,2% după primul an de la finalizarea proiectului, respectiv 21,8 % după perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la finalizare);

4. Creșterea anuală estimată a numărului de deplasări pietonale cu 2,5 % după primul an de la finalizarea proiectului, respectiv 2,6 % după perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la finalizare);

5. 22 stații de transport public construite/modernizate/reabilitate;

6. Lungimea benzilor separate pentru mijloacele de transport public construite -11,174 km;

7. Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de călători construite/extinse/modernizate - 142.956 mp;

8. Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse - 7,787 km;

9. Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale modernizate/extinse - 44.940 mp;

10. Sisteme instalate de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone - 2.542 stâlpi antiparcare.

 

Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la doamna Costina Buzatu - Responsabil Promovare, e-mail: costina.buzatu@primaria-constanta.ro, tel: 0241.488.132; fax: 0241.488.132.
jooble.org