Dispoziţia nr. 185 /22.05.2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară
 pentru data de 29 mai 2020, ora 13,00

Dispoziţia nr. 185 /22.05.2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de 29 mai 2020, ora 13,00(278)


    Ţuțuianu Marius Horia, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,

   În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) şi (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
    În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,


D I S P U N:


Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 29 mai 2020, ora 13,00, ședință ce se va desfășura în sistem videoconferință, cu următorul proiect al Ordinii de zi:

1.  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean, ca urmare a demisiei.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

2.  Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Constanţa desfăşurată la data de 30 aprilie 2020.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Mangalia în domeniul public al Judeţului Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

5.  Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfăntul Apostol Andrei” Constanţa asupra terenului în suprafaţă de 108.685 mp, situat în Eforie Sud, Str. Republicii nr.7.
Inițiator: Vicepreşeedinte – Palaz Claudiu Iorga

6.  Proiect de hotărâre pentru completarea HCJC nr.12/15.01.2020 privind aprobarea asigurării serviciilor de pază şi monitorizare pe anul 2020 la obiectivele aparţinând Consiliului Judeţean Constanţa cu Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa.
Inițiator: Vicepreşeedinte – Palaz Claudiu Iorga

7.  Proiect de hotărâre privind acordarea unor mandate Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

8.  Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilităţii de către Consiliul Judeţean Constanţa a organizării şi derulării procedurii de atribuire a contractelor/acordului-cadru pentru achiziţionarea de fructe-mere şi a contractelor/acordului-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul judeţului Constanţa, aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „DIZABILITATEA NU ESTE O BARIERĂ”, a bugetului proiectului şi a cofinanţării acestuia de către Consiliul Judeţean Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „MAI IMPLICAT!, MAI INTEGRAT!”, a bugetului proiectului şi a cofinanţării acestuia de către Consiliul Judeţean Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 133/17.05.2019 de aprobare a proiectului „SPRIJIN PENTRU INTEGRARE COMUNITARĂ”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip Cenntre de Zi, Centre respiro/Centre de Criză şi Locuinţe Protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 130/17.05.2019 de aprobare a proiectului „REDUCEREA CAPACITĂŢII CENTRULUI DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHICĂ TECHIRGHIOL CORP B – O ŞANSĂ PENTRU FIECARE”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat în cadrul programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criză şi Locuinţe Protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului Bibliotecii Judeţene „I.N.Roman” Constanţa pentru anul 2020.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2020, finanţate din bugetul Judeţului Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

15. Proiect de hotărâre privind completarea HCJC nr.36/18.02.2020 privind aprobarea tarifelor, preţurilor şi coeficienţilor ce vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în anul 2020 în reorganizare, in judicial reorganisation, en redresssment, în calitate de operator în relaţia cu Consiliul Judeţean Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa „în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment” pe anul 2020.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere datorate de beneficiarii, aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea, pe anul 2020, precum şi procedura de stabilire şi de încasare a contribuţiei lunare de întreţinere.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

18. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

19. Proiect de hotărâre privind numirea directorului general/managerului interimar la Centrul Cultural Judeţean Constanţa, „Teodor T.Burada”.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Delfinul Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia


21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Maria Monterssori Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Albatros Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2020 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, pentru Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului judeţean Constanţa pe trimestrul I, anul 2020.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii ale Judeţului Constanţa, pe anul 2020.
Inițiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

Art.2. - Proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni prin intermediul site-ului Consiliului Județean Constanța la secțiunea „proiecte ședință CJC”;
- Proiectele de hotărâri menționate mai sus vor fi analizate și avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Constanța;
- Se pot formula și depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâri în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Județean Constanța (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Județean Constanța din b-dul Tomis nr.51.

Art.3. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința locuitorilor județului Constanța prin mass media și prin afișarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Constanța.P R E Ş E D I N T E,
ŢUŢUIANU MARIUS HORIA

 
jooble.org