Decebal Făgădău a semnat contractul de finanțare pentru Școala Gimnazială nr.8 din Constanța!

Decebal Făgădău a semnat contractul de finanțare pentru Școala Gimnazială nr.8 din Constanța!(366)


Proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8 Constanța” urmărește optimizarea consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierea acesteia la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

Prin implementarea cu fonduri europene a acestui proiect , elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 8 își vor desfășura activitatea în cele mai bune condiții.

În perioada următoare se vor executa lucrări complexe precum:

 

 - reabilitarea terasei clădirii, prin decopertarea, realizarea termoizolației și refacerea totala a hidroizolatiei


 - înlocuirea tâmplariei exterioare cu una mai performantă din punct de vedere termoenergetic, din PVC,


 - refacerea trotuarelor de gardă, în scopul eliminării infiltrațiilor de apă la baza cladirii;


 - reconfigurarea rampei existente pentru persoanele cu dizabilități și dotarea acesteia cu balustradă de siguranță și strat antiderapant, care să permită utilizarea rampei pe tot parcursul anului;


 - refacerea instalațiilor sanitare, termice si electrice, în scopul reducerii pierderilor și optimizării traseelor acestora;

amenajarea unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități;


 - înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu becuri LED, cu consum energetic redus și durată mare de viață;


 - montarea unui sistem de panouri solare pentru producerea apei calde pentru consum;


 - implementarea sistemului de management energetic integrat (de tip Building Management System), pentru urmărirea, înregistrarea și eficientizarea consumurilor energetice ale cladirii;


 - montarea unui sistem de panouri fotovoltaice.

 

Proiectul se va derula prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon“.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 24 martie 2020 iar perioada de implementare este de 33 de luni (30.09.2022). Valoarea totală a proiectului este de 4.878.047,09 lei.
jooble.org