Ultima zi pentru plata impozitelor aferente semestrului II(576)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa aduce la cunoştinţa contribuabililor că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea este 30 septembrie 2013.

Pentru a evita plata majorărilor de întârziere, SPIT recomandă contribuabililor să achite la termen impozitele şi/sau taxele datorate pentru: clădiri, teren, mijloace de transport, garaje, telefonie mobilă şi pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa.

Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Obligaţiile datorate bugetului local Constanţa, pentru anul 2013 şi/sau anii anteriori, se pot achita la ghişeele unice ale instituţiei, la oficiile poştale, la staţiile OMV şi agenţiile Garanti Bank din Municipiul Constanţa sau prin intermediul cardului bancar pe siteul instituţiei www.spit-ct.ro, prin sistemul Internet Banking, prin ordin de plată şi mandat poştal.

În perioada 24 septembrie – 30 septembrie, inclusiv, SPIT a prelungit programul de lucru cu publicul până la orele 18:30.
jooble.org