Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim Constanța își va relua activitatea, începând cu data de 15.05.2020

Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim Constanța își va relua activitatea, începând cu data de 15.05.2020(359)


Vă informăm că, începând cu data de 15 mai 2020, Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim Constanța își va relua activitatea.

În contextul actual, privind măsurile de distanțare socială și limitare a răspândirii pandemiei, Conducerea Curții a luat măsuri sporite de protecție, astfel că ședințele de judecată se vor desfășura la sediul CCINA Constanța, din Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr. 185A, în Sala Mică EURODOBROGEA, situată la etajul 2, în suprafață de 83 mp., care permite distanțarea socială, neexistând niciun risc de aglomerare a sălii de judecată. Se va fixa doar câte un termen de judecată pe zi, cu respectarea orei programate, pentru a permite dezinfecția și aerisirea corespunzatoare a sălii.

În ceea ce privește evitarea aglomerării sălii, arbitrajul are un mare avantaj, întrucât ședintele de judecată nu sunt publice, sunt confidențiale, la acestea participând doar membrii Tribunalului arbitral și reprezentanții părților.

Se va pune în vedere părților ca orice înscrisuri să fie transmise electronic, înainte de termenul de judecată. De asemenea, părțile vor trebui să respecte măsurile impuse de autorităti, privind purtarea măștii de protecție pe durata ședințelor de judecată.

În condițiile în care, din cauza întreruperii activității instanțelor pe perioada stării de urgență, este de așteptat ca instanțele de judecată să fie foarte aglomerate, după reluarea activității acestora, iar termenele de judecată ce vor fi stabilite vor fi foarte lungi, recomandăm indreprinzătorilor să introducă în viitoarele contracte comerciale cu partenerii de afaceri clauza arbitrală, iar pentru contractele aflate în derulare să încheie acte adiționale, prin care să introducă clauza arbitrală.

Reamintim avantajele soluționării litigiilor prin intermediul Curții de Arbitraj Comercial și Maritim Constanța, respectiv:
• sentinţa arbitrală este definitivă şi obligatorie pentru părţi; ea constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească;
• competenţa arbitrilor – arbitrii Curţii de Arbitraj sunt specialişti cu înaltă calificare în domeniul dreptului şi relaţiilor comerciale şi pot fi aleşi de către părţi de pe Lista de arbitri;
• confidenţialitate – şedinţele de judecată nu sunt publice, informațiile privind părțile, obiectul litigiului, etc. fiind confidențiale;
• rapiditate – întregul proces nu durează mai mult de 5 luni; pentru situații deosebite și întemeiate, se poate prelungi termenul cu încă 2 luni; de regulă, cele mai multe dosare se soluționează în aproximativ 3 luni, funcție de complexitatea cauzei;
• sentința arbitrală se comunică în maximum 30 de zile de la comunicare, acest fapt constituind un real avantaj pentru partea care dorește punerea în executare a sentinței;
• calea de atac este una singură, acțiunea în anulare la Curtea de Apel, pentru motive limitative și expres prevăzute în Codul de procedură civilă, nu suspendă executarea sentinței, reducând astfel timpul și costurile generate de soluționarea unui litigiu.

Pentru informatii suplimentare poate fi accesat site-ul CCINA Constanța, la secțiunea Arbitraj: https://www.ccina.ro/arbitraj.
________________________________
 Lucia Calenici
Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta
Directia Relatia cu Membrii si Cooperare Internationala - Sef Birou Comunicare
Tel: +40 241 619.854; +40 722 741.457
Fax: +40 241 619.454
E-mail: lucia.calenici@ccina.ro<mailto:lucia.calenici@ccina.ro>
Web: www.ccina.ro<http://www.ccina.ro>
Adresa: 900457 Constanta, Bd. Alex. Lapusneanu 185A
jooble.org