R.A.D.E.T. Constanța angajează!

R.A.D.E.T. Constanța angajează!(837)R.A.D.E.T. Constanța, angajează următorul personal:

- automacaragiu (1 post),

Condiții necesare:
- deținător permis conducere categoriile B și C,
- deținător autorizație macaragiu conform R1-2003,
- deținător talon pentru vize anuale, valabil,
- prezentarea cazierului auto,
- experiență în activitate de minim 1 an.

Angajarea se face cu probă de lucru.

Se asigură:
- contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,
- salariu atractiv alături de alte avantaje salariale,
- tichete de masă, contravaloare pe card,
- echipament de lucru adecvat postului,
- condiții de lucru în siguranță.

Candidații vor depune la sediul R.A.D.E.T. Constanța din strada Badea Cârțan nr.14A, registratură, parter, sau prin email, la adresa office@radet-constanta.ro, următoarele înscrisuri:
- cerere de participare la concurs (care va conține date de identificare, adresa de corespondență și nr. telefon pentru contact) însoțită de Curriculum Vitae (CV),
- copie buletin / carte identitate,
- copie documente care atestă pregătirea profesională, diplome, etc.

Probele de lucru vor fi susținute la sediul R.A.D.E.T. Constanța din strada Interioară nr. 4, Secția Reparații, după verificarea de membrii Comisiei de interviu și testarea cunoștințelor și competențelor candidaților, a documentațiilor depuse.
                    
jooble.org