Vreți să lucrați la R.A.D.E.T. Constanța?

Vreți să lucrați la R.A.D.E.T. Constanța?(453)


R.A.D.E.T. Constanța, angajează următorul personal:

-sudor - 6 posturi
5 posturi sudor autogen, 1 post sudor electric,

Condiții necesare:
- calificare în meseria de sudor autogen, respectiv electric,
- angajarea se face cu probă de lucru,

Se asigură:
- contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,
- salariu atractiv și alte avantaje salariale,
- tichete de masă, contravaloare pe card,
- condiții de lucru cu echipament adecvat cât și condiții de S.S.M.

- lăcătuș întreținere și reparații – 4 posturi

Condiții necesare:
- absolvent liceu profil tehnic industrial cu sau fără diplomă de bacalaureat sau absolvent școală profesională profil tehnic industrial,
- constituie avantaj experiența în domeniu.

Se asigură:
-contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,
-salariu atractiv și alte avantaje salariale,
-tichete de masă, contravaloare pe card,
-condiții de lucru cu echipament adecvat cât și condiții de S.S.M.

- montator subansamble (2 posturi),

-constituie avantaj calificarea de instalator sau lăcătuș mecanic.

Se asigură:
- contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,
- specializare la locul de muncă,
- salariu atractiv și alte avantaje salariale,
- tichete de masă, contravaloare pe card,
- condiții de lucru cu echipament adecvat cât și condiții de S.S.M.

- instalator (2 posturi),

Condiții necesare:
- calificare în meseria de instalator sau lăcătuș mecanic,
- constituie avantaj deținerea și a unui atestat de electrician,
- constituie avantaj deținerea permisului conducere categoria B,

Se asigură:
- contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,
- salariu atractiv alături de alte avantaje salariale,
- tichete de masă, contravaloare pe card,
- echipament de lucru adecvat postului,
- condiții de lucru în siguranță.

- deservent utilaj(2 posturi),

Condiții necesare:
- deținător permis conducere categoriile B și C;
- deținător autorizație macaragiu conform R1-2003,
- deținător talon pentru vize anuale, valabil,
- prezentarea cazierului auto;
- angajarea se face cu probă de lucru.

Se asigură:
- contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,
- salariu atractiv alături de alte avantaje salariale,
- tichete de masă, contravaloare pe card,
- echipament de lucru adecvat postului,
- condiții de lucru în siguranță.

- operator auxiliar (3 posturi),

Condiții necesare:
- absolvent liceu profil tehnic industrial cu sau fără diplomă de bacalaureat sau absolvent școală profesională profil tehnic/industrial,
- constituie avantaj experiența similară sau calificarea de fochist, instalator, lăcătuș mecanic, sau alte meserii asimilate.

Program de lucru - în ture 12/24.

Se asigură:
- contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,
- calificarea la locul de muncă, după caz
- salariu atractiv, alături de alte avantaje salariale,
- sporurile legale (pentru muncă de noapte, weekend și în perioada sărbătorilor legale),
- tichete de masă, contravaloare pe card,
- echipament de lucru adecvat,
- condiții de lucru în siguranță.

- cititor mijloace de măsurare (3 posturi),

Condiții necesare:
- absolvent liceu, profil tehnic industrial cu sau fără diplomă de bacalaureat sau absolvent școală profesională profil tehnic/industrial;
- postul necesită integritate locomotorie și nu este compatibil persoanelor supraponderale.

Se asigură:
- contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,
- calificarea la locul de muncă,
- salariu atractiv,
- tichete de masă, contravaloare pe card,
- condiții de lucru în siguranță.

Persoanele care se încadrează în prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2018, au prioritate pentru posturile care nu necesită calificare de specialitate.

Interviul pentru posturile vacante scoase la concurs va fi susținut în data de 24.03.2020, orele 11:00, la sediul R.A.D.E.T. Constanța din strada Badea Cârțan nr. 14A, parter, sala pentru Audiențe.

Probele de lucru vor fi susținute în data de 25.03.2020 ora 9:00, la sediul R.A.D.E.T. Constanța din strada Interioară nr. 4, Secția Reparații.

Până la data de 23.03.2020 inclusiv, candidații vor depune la sediul R.A.D.E.T.Constanța din strada Badea Cârțan nr.14A, registratură, parter, sau prin email, la adresa office@radet-constanta.ro, următoarele înscrisuri:
-cerere de participare la concurs (care va conține date de identificare, adresa de corespondență și nr. telefon pentru contact) însoțită de curriculum vitae(c.v.),
-copie buletin/carte identitate,
-copie documente care atestă pregătirea profesională, diplome, etc.

                     
jooble.org