Elaborarea noului Plan Urbanistic General a intrat în linie dreaptă!

Elaborarea noului Plan Urbanistic General a intrat în linie dreaptă!(268)


Astăzi, 28.02.2020, la ora 15:00, în prezența comisiei de evaluare constituită prin dispoziția primarului nr. 957 din 25 februarie 2020, s-au deschis ofertele depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect actualizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Constanța.

Valoarea estimată a contractului este de : 7.840.336,13 lei fără TVA.

Au fost depuse 2 oferte.

Ținând cont de prevederile legii achizițiilor publice, în perioada următoare, comisia de evaluare va analiza și verifica documentațiile transmise de către operatorii economici participanți în vederea stabilirii câștigătorului.

Planul Urbanistic General aflat în vigoare a fost aprobat prin H.C.L. nr. 653 din 1999 iar valabilitatea acestuia a fost prelungită până la data de 31.12.2023.

--   
jooble.org