R.A.D.E.T. Constanța angajează!

R.A.D.E.T. Constanța angajează!(172)


R.A.D.E.T. Constanța, angajează următorul personal:

    - casier (1 post),

   

Condiții necesare:
- studii medii,
- vechime de minim 3 ani în funcția de casier,
- cunoștințe operare calculator,
- fără antecedente penale( atașat cazier),
- scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă.

Se asigură:
- contract de muncă pentru perioadă nedeterminată,
- salariu atractiv,
- tichete de masă, contravaloare pe card,
- condiții bune de lucru.

Persoanele care se încadrează în prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2018, au prioritate pentru posturile care nu necesită calificare de specialitate.

Interviul pentru posturile vacante scoase la concurs va fi susținut în data de 21.02.2020 orele 11:00, la sediul R.A.D.E.T. Constanța din strada Badea Cârțan nr. 14A, parter, sala pentru Audiențe.

Până la data de 20.02.2020 inclusiv, candidații vor depune la sediul R.A.D.E.T. Constanța din strada Badea Cârțan nr.14A, registratură, parter sau prin email, la adresa office@radet-constanta.ro, următoarele înscrisuri:
- cerere de participare la concurs (care va conține date de identificare, adresa de corespondență și nr. telefon pentru contact) + CV;
- copie buletin / carte identitate;
- copie documente care atestă pregătirea profesională, diplome, etc.
 
jooble.org