Cadrele didactice din Mangalia caută soluţii pentru prevenirea abandonului şcolar(779)


Şcoala Gimnazială nr. 1 Mangalia găzduieşte, astăzi, workshop-ul “Împreună putem preveni abandonul şcolar” din cadrul proiectului Parteneriat pentru copilul meu - program educativ de sprijin pentru elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi părinţii acestora.

Potrivit organizatorilor, proiectul promovează un program multiregional educativ de tip parteneriat şcoală - familie - comunitate care are ca scop reducerea şi prevenirea abandonul şcolar şi creşterea şanselor succesului educaţional.

Gupul ţintă al proiectului este format din cadre didactice/psihopedagogi, elevii din ciclul gimnazial cu risc de părăsire timpurie a şcolii precum şi părinţii acestora. Proiectul se derulează în 25 unităţi de învăţământ gimnazial din cinci regiuni de dezvoltare ale României. În regiunea Sud-Est, activităţile se derulează în cinci centre de resurse.
 
jooble.org