ORDINE  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 30 ianuarie 2020, ora 17.00

ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 30 ianuarie 2020, ora 17.00(742)


Proiectul ordinii de zi - Anexă la Dispoziția nr. 94/23.01.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia în ședință ordinară pentru data de 30 ianuarie 2020 ora 17 00

 


Proiectul de hotărâre nr. 47/2019- 3/2020 privind: organizarea rețelei școlare pe raza Municipiului Medgidia, județul Constanța pentru anul școlar 2020-2021 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

Proiectul de hotărâre nr. 4/2020 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2020, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat-2021 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

Proiectul de hotărâre nr. 5/2020 privind nominalizarea în Comisia locală de ordine publică constituită la nivelul municipiului Medgidia a șefului Poliției Municipiului Medgidia- – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia C

Proiectul de hotărâre nr. 6/2020 privind aprobarea realizării obiectivului de Investiții Extindere rețea distribuție gaze naturale în satele Remus Opreanu și Valea Dacilor aparținătoare municipiului Medgidia, județul Constanța – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisii A, B, C

Proiectul de hotărâre nr. 7/2020 privind acceptarea de către Municipiul Medgidia a ofertei de donație constând în teren intravilan, de 13 mp. situat în municipiul Medgidia, Șoseaua Constanței FN, având număr cadastral 109434– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisii A, B, C

Proiectul de hotărâre nr. 8/2020 privind acceptarea de către Municipiul Medgidia a ofertei de donație constând în teren intravilan, de 13 mp. lot A43/5/2/6/2 având ca vecinătăți : la Nord- Lot 43/5/2/6/1, la Sud-IE 105869, la Est-Lot 43/5/2/6/1, la Vest-IE 105853 situat în municipiul Medgidia, Șoseaua Constanței FN, având număr cadastral 109446– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisii A, B, C

Proiectul de hotărâre nr. 9/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Spitalului Municipal Medgidia previzionat pentru anul 2020 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotărâre nr. 10/2020 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotărâre nr. 11/2020 privind acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal Medgidia pentru anul 2020 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

 

PRIMAR,
VALENTIN VRABIE
 
jooble.org