Consultarea mediului de afaceri - Ȋn atenţia tuturor firmelor din judeţul Constanţa

Consultarea mediului de afaceri - Ȋn atenţia tuturor firmelor din judeţul Constanţa(240)


Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA Constanţa), ca organizaţie autonomă neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, potrivit prevederilor legii sale de organizare si funcţionare si a Statutului propriu, reprezintă, apără şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri, în raport cu autoritățile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.

La iniţiativa Sistemului Cameral din România şi a Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa iniţiază consultarea companiilor constănţene cu privire la problemele specifice cu care se confruntă mediul de afaceri din judeţ. Astfel, agenţii economici constănţeni, indiferent dacă sunt sau nu membri ai CCINA, au posibilitatea de a-si exprima opiniile ȋn ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă ȋn derularea activităţii lor.Vor fi deosebit de utile soluţiile propuse de companii, astfel ca problemele cu care acestea se confruntă să poată fi rezolvate, prin acţiunea autoritatilor publice naţionale si/sau locale, după caz.

Camerele de Comerţ teritoriale vor transmite răspunsurile companiilor către Camera de Comerţ şi Industrie a României, iar acesta va realiza o Sinteză a problematicilor identificate de Camere şi companii.

Sinteza va fi înaintată către decidenţii politici, care au pârghiile necesare pentru asigurarea unui climat de afaceri echitabil, predictibil şi transparent, în vederea creşterii competitivităţii companiilor, la nivel local şi naţional.




jooble.org