Europa are un Pact ecologic!

Europa are un Pact ecologic!(477)


Comisia Europeană a prezentat Pactul ecologic european – o foaie de parcurs menită să asigure durabilitatea economiei #UE, prin transformarea provocărilor legate de climă și de mediu în oportunități în toate domeniile de politică și prin garantarea unei tranziții care să fie echitabilă pentru toți și favorabilă incluziunii tuturor.

#EUGreenDeal va stabili măsuri care să:
🌍 facă din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic
🌞 reducă poluarea
🌲 dinamizeze economia
🍀 ajute companiile să dezvolte produse & tehnologii curate

Mai multe: https://bit.ly/2shBx0Y

#ERBSN #EENCanHelp #vDLCommission
jooble.org