Proiectul ordinii de zi -  a ședinței ordinare  a Consiliului Local al Municipiului Medgidia  ce a fost  convocat pentru data de 28 noiembrie  2019 ora 17.00

Proiectul ordinii de zi - a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia ce a fost convocat pentru data de 28 noiembrie 2019 ora 17.00(399)


Proiectul de hotarare nr. 46 privind desemnarea domnului consilier local Miron Aurel în consiliul de administrație și comisia de evaluare și asigurare a calității la unități de învățâmînt preuniversitar de pe raza teritorială a municipiului Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia D

Proiectul de hotarare nr. 48 privind modificarea statului de funcții și a organigramei Poliției locale a municipiului Medgidia– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia C

Proiectul de hotarare nr. 49 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia C

Proiectul de hotarare nr. 50 privind încheierea contractelor de asistare, consiliere și reprezentare juridică, pentru apărarea intereselor municipiului Medgidia și ale autorității publice locale deliberative – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A și C

Proiectul de hotarare nr. 51 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Construire bază sportivă Tip I, municipiul Medgidia, județul Constanța – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisii A și B

Proiectul de hotarare nr. 52 stabilirea procentului de 50% ce revine UAT Medgidia din sumele provenite din contractele de inchiriere/ concesiune ce au făcut obiectul controlului Curții de Conturi conform Deciziei nr. 21/02.06.2016 la Spitalul municipal Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A si C


PRIMAR, VALENTIN VRABIE

 

Redactat secretar general
    Jr. Geafar Nesrin
jooble.org