Au demarat lucrările în cadrul proiectului ÎMBUNĂTĂȚIREA CONECTIVITĂȚII LA REȚEAUA TEN-T ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ MEDGIDIA-DOBRICH!

Au demarat lucrările în cadrul proiectului ÎMBUNĂTĂȚIREA CONECTIVITĂȚII LA REȚEAUA TEN-T ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ MEDGIDIA-DOBRICH!(392)


În cadrul proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T în zona transfrontalieră Medgidia – Dobrich”, în data de 04.11.2019 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor. Lucrările vizează modernizarea infrastructurii rutiere pe următoarele străzi: Alunilor, Fagului, Peșterii, Stejarului, Pinilor, Progresului, Șoseaua de Centură – tronson 4, Lupeni, Cap. Neacșu Constantin, Sabinelor – tronson 1 și tronson 2, Bujorului, Șoimilor, Victoriei, Răscoalei – tronson 1 și tronson 2, Podgoriilor.

În acest sens, a fost semnat contractul de execuție lucrări (nr. 194/16.10.2019) cu asocierea SC Autoprima Serv SRL și Road Mix Technology SRL în valoare de 9.841.086,04 lei fără TVA.

Lucrările au început cu Șoseaua de Centură – Tronson 4, iar în perioada derulării acestora traficul va fi deviat pe următorul traseu: str. Republicii, str. Spitalului, str. Văii, str. Viilor, str. Poporului.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Medgidia, în calitate de Beneficiar Lider, a semnat contractul de finanțare nr. 39246/04.04.2018 pentru proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA CONECTIVITĂȚII LA REȚEAUA TEN-T ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ MEDGIDIA – DOBRICH” Cod Proiect ROBG - 439, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul este finanțat prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, Axa Prioritară 1 - O regiune bine conectată, Obiectivul specific 1.1: Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontaliere pentru o mai bună conectare la rețeaua de transport TEN-T și se derulează pe o perioadă de 36 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 7.988.762,55 EURO, din care:
- 6.790.448,16 euro (Fonduri FEDR) - 85 %;
- 1.038.459,26 euro (Bugetele Statelor Român și Bulgar) - 13 %;
- 159.855,13 euro (Buget Local Medgidia și Bugetul Local Dobrich) - 2 %.

Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute de la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, din str.
Decebal nr.35, camera 20, tel. 0241 820 800 int. 136, fax: 0241 810 619.
jooble.org